«ՎԷՄ», Ը (ԺԴ) ՏԱՐԻ ԹԻՎ 3 (55), ՀՈՒԼԻՍ-ՍԵՊՏԵՄԲԵՐ 2016

ԽՄԲԱԳՐԱԿԱՆ
ԵՎՐԱՍԻԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ՄԵՐ ԸՆԿԱԼՈՒՄԸ

ՀԻՄՆԱՔԱՐԵՐ
Սլավի-Ավիկ Մ. Հարությունյան (Մոսկվա)
ԿՈՒԼՏՈՒՐՈԳԵՆԵԶԸ ԿԱՆՏԻ ԷՍԹԵՏԻԿԱԿԱՆՀԱՅԱՑՔՆԵՐՈՒՄ
Արվեստի տարբերակման ընթացքը

ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆ
Արման Ս. Եղիազարյան
ԲԱԳՐԱՏՈՒՆՅԱՑ ՏԵՐՈՒԹՅԱՆՎԵՐԱԿԱՆԳՆՈՒՄԸ ԱԲԱՍ ԲԱԳՐԱՏՈՒՆՈՒ ՕՐՈՔ

Արարատ Մ. Հակոբյան
«ՆԱԽԿԻՆ ԴԱՇՆԱԿՑԱԿԱՆՆԵՐԻ» 1923 Թ. ՀԱՅԱՍՏԱՆՅԱՆ ՀԱՄԱԳՈՒՄԱՐԸ
Պատմաքննական վերարժեւորումներիլույսի ներքո

ԳՐԱԿԱՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ
Ալբերտ Ա. Մակարյան, Աստղիկ Վ. Սողոյան
ՌԱՓԱՅԵԼ ՊԱՏԿԱՆՅԱՆԻ ՎԻՊԱՇԽԱՐՀԸ

ԼԵԶՎԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
Աշոտ Ս. Աբրահամյան
ՏԵՔՍՏԱՅԻՆ ՏԱՐԱԾՈՒԹՅԱՆ ՀՈՐԻԶՈՆՆԵՐԸ

ՓԻԼԻՍՈՓԱՅՈՒԹՅՈՒՆ
Ռոմիկ Խ. Քոչարյան
ՊԱՏՄՈՒԹՅԱՆ ՄԵԿՆՈՂԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ՄՈՎՍԵՍ ԽՈՐԵՆԱՑՈՒ ՊԱՏՄԱԳԻՏԱԿԱՆ ՀԱՅԵՑԱԿԱՐԳԸ
Մաս 2. Պատմությունը՝ մտածողության առ իսկություն ու իմաստություն ընթացքի ներկապակցություն

ՄՇԱԿՈՒՅԹ
Ինեսա Գ. Դանիելյան
ՄՈՄԻԿԻ ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹՅՈՒՆԸ
Ռուսաստանի պետական գրադարանի թիվ 439.23.5 ֆոնդի ձեռագիր Ավետարանում

ՀԻՇՈՂՈՒԹՅՈՒՆ
Դավիթ Ռ.Մոսինյան
ՊԱՏԵՐԱԶՄԻ ՓԻԼԻՍՈՓԱՅՈՒԹՅՈՒՆԸ
Խորհրդածություններ «քառօրյա պատերազմի» շուրջ

ԳԻՏԱԳՈՐԾՆԱԿԱՆ
Սյուզաննա Ս. Բարսեղյան
ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՄԱՄՈՒԼԻ ԴԵՐԸ ՍՓՅՈՒՌՔՈՒՄ
Լոս Անջելեսի «Ասպարեզ», Թեհրանի «Ալիք» եւ Մոսկվայի «Ноев Ковчег» թերթերի 2005-2010 թթ. հրապարակումների համեմատական քննություն

ԳՐԱԽՈՍՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
Սիրանուշ Գ. Հովհաննիսյան Դավիթ Գյուլզատյան, Գրական հայերենի արտահայտաբանություն

ԱՐԽԻՎ
Նիկոլայ Ա. Բերդյաեւ
ԵՎՐԱՍԻԱԿԱՆՆԵՐԸ
Առաջաբանը՝ Գալինա Վ. Գրինենկոյի (Մոսկվա)

ՄԱՐ-Ի ՆՈՐԱՀԱՅՏ ՀՈՒՇԵՐԸ
Մաս հինգերորդ: Արկածալից նավարկություն՝ Ալեքսանդրետից մինչեւ Կ.Պոլիս, իսկ այնտեղից՝ Ալեքսանդրիա
Պատրաստեցին՝ Ռուբեն Հ. Գասպարյանը եւ Ռուբեն Օ. Սահակյանը

ՀԱՎԵԼՎԱԾ
Գեղամ Մ. Բադալյան
ԱՐԵՎՄՏՅԱՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՊԱՏՄԱԺՈՂՈՎՐԴԱԳՐԱԿԱՆ ՆԿԱՐԱԳԻՐԸ ՄԵԾ ԵՂԵՌՆԻ ՆԱԽՕՐԵԻՆ
Մաս վեցերորդ: Բիթլիսի նահանգի հյուսիսային, արեւելյան եւ արեւմտյան գավառները