«ՎԷՄ», Բ (Ը) ՏԱՐԻ ԹԻՎ 4 (32), ՀՈԿՏԵՄԲԵՐ-ԴԵԿՏԵՄԲԵՐ 2010

ԽՄԲԱԳՐԱԿԱՆ
ՓՈԽԱՏԵՂՈՒՄՆԵՐԻ ՄԵԹՈԴԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ

ՀԻՄՆԱՔԱՐԵՐ
Յարութիւն Լ. Քիւրքճեան (Աթէնք)
ՀԱՅ ԳՐԱԿԱՆՈՒԹԵԱՆ ՄԻՋԱԶԳԱՅՆԱՑՄԱՆ ԽՆԴԻՐԸ

ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆ
Բաբկեն Հ. Հարությունյան
ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱԿԱՐԴԱԿԻ ԲԱՐՁՐԱՑՎԱԾ ԿԵՂԾԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
Ադրբեջանի նախագահի աշխատակազմի ղեկավար Ռամիզ Մեհթիեւի «Գորիս-2010.աբսուրդի թատրոնի տարեշրջանը» գիտաքաղաքական աճպարարությունը

ԳՐԱԿԱՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ
Արամ Գ. Ալեքսանյան
ՀԱԿՈԲ ՊԱՐՈՆՅԱՆԻ «ԱԶԳԱՅԻՆ ՋՈՋԵՐԻ» ԻՄԱՍՏԱՍԻՐԱԿԱՆ ՀԱՄԱՏԵՔՍՏԸ

ՀՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ
Արտակ Վ. Գնունի
ՀԱՅԱՍՏԱՆՈՒՄ ՔԱՂԱՔԱԳՈՅԱՑՄԱՆ ՀԻՄՆԱՀԱՐՑԻ ՇՈՒՐՋ
Վաղ բրոնզի ուրբանիզմի սոցիո-մշակութաբանական վերլուծության փորձ

ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ՄԱՐԴԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
Աղասի Զ. Թադեւոսյան
ԵՐԵՎԱՆԻ ՔԱՂԱՔԱՅԻՆ ՄՇԱԿՈՒՅԹԸ
Մաս առաջին: Հասարակական մշակույթի փոխակերպումները խորհրդային եւ հետխորհրդային Երեւանում

ՄՇԱԿՈՒՅԹ
Մարինա Գ. Ստեփանյան
ԽԵՑԵԳՈՐԾԱԿԱՆ ԱՐՎԵՍՏԻ ՆՎԻՐՅԱԼԸ
Ռուբեն Շահվերդյանի ծննդյան 110-ամյակի առիթով

ՀԻՇՈՂՈՒԹՅՈՒՆ
Վազգեն Հ. Սաֆարյան
ՃԱՆԱՊԱՐՀԻ ԽՈՐՀՈՒՐԴԸ ՐԱՖՖՈՒ ԱՐՁԱԿՈՒՄ
Մեծ վիպասանի ծննդյան 175-ամյակի առիթով

Ալբերտ Ա. Խառատյան
ՀԱՄԱՐՁԱԿ ԵՎ ՍԿԶԲՈՒՆՔԱՅԻՆ ԳԻՏՆԱԿԱՆԸ
Ակադեմիկոս Մկրտիչ Ներսոսյանի ծննդյան 100-ամյակի առիթով

ԳԻՏԱԳՈՐԾՆԱԿԱՆ
Ղարաբաղյան հիմնահարց
Ալեքսանդր Ս. Մանասյան
ԱԴՐԲԵՋԱՆԱԿԱՆ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ԼԵԳԻՏԻՄՈՒԹՅԱՆ ԽՆԴԻՐԸ
Ինքնորոշման եւ տարածքային ամբողջականության սկզբունքների դիտանկյունից

ԳՐԱԽՈՍՈՒԹՅՈՒՆ
Քրիստինե Ֆ. ՄելքոնյանԱՐԺԵՔԱՎՈՐ ԺՈՂՈՎԱԾՈՒ

ՎԱՎԵՐԱԳՐԵՐ
Ավագ Ա. Հարությունյան
ՀՅ ԴԱՇՆԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ՄԵԾ ԴԱՏԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ԹՂԹԱԾՐԱՐՆԵՐԸ
Հովհաննես Քաջազնունու դատական գործը

Ռուբեն Օ. Սահակյան
ԱՐԵՎՄՏՅԱՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՎԵՐԱՇԻՆՈՒԹՅԱՆ ԽՆԴԻՐԸ
Նորահայտ վավերագրեր Կարինում Ռոստոմի եւ հայ բարեգործան ընկերությունների 1916թ. գործունեության վերաբերյալ

Համո Կ. Սուքիասյան
ՀՅԴ ԲՈՒԽԱՐԵՍՏԻ ԽՈՐՀՐԴԱԺՈՂՈՎԻ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ
Հայաստանի առաջին Հանրապետության անկման պատճառների մասին

ՀԱՎԵԼՎԱԾ
Ալբերտ Ա. Մակարյան
ԹԱԳՈՒՀԻ ՇԻՇՄԱՆՅԱՆ՝ ԱՐԵՎՄՏԱՀԱՅ ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ԿՈՐՈՒՍՅԱԼ ԱՍՈՒՊԸ