«ՎԷՄ», Գ (Թ) ՏԱՐԻ ԹԻՎ 4 (36), ՀՈԿՏԵՄԲԵՐ-ԴԵԿՏԵՄԲԵՐ 2011

ԽՄԲԱԳՐԱԿԱՆ
ԺԱՄԱՆԱԿԻ ԳՈՅԱԲԱՆԱԿԱՆ ԻՄԱՍՏԸ

ՀԻՄՆԱՔԱՐԵՐ
Մանուկ Ա. Հարությունյան
ԱՐԴԱՐՈՒԹՅԱՆ ՀԱՍՏԱՏՈՒՄԸ ԼԱՎԱԳՈՒՅՆ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆ Է

ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆ
Ալբերտ Ա. Ստեփանյան
ՔԱՂԱՔԱԿՐԹԱԿԱՆ ՀԱՎԱՍԱՐԱԿՇՌՈՒԹՅՈՒՆԸ ՄԵԾ ՀԱՅՔՈՒՄ
Արտաշիսյան արքունի հասարակությունը (իմաստաբանություն, կառույց, գործառույթ)

ԳՐԱԿԱՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ
Յարութիւն Լ. Գիւրքճեան (Աթէնք)
ԼԵՌ ԿԱՄՍԱՐ. ՄԱՐԴԸ՝ ԳՈՐԾԻՆ ՄԷՋԷՆ

ՄՇԱԿՈՒՅԹ
Լուսինե Վ. Սարգսյան
ԱՎԱԳ ԾԱՂԿՈՂԻ 1329 Թ.ԱՎԵՏԱՐԱՆԻ ԽՈՐԱՆՆԵՐԻ ՊԱՏԿԵՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ԽՈՐՀՐԴԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ

Իվեթ Ն. Թաջարյան
ԻՐԱՆԱՀԱՅ ԳԵՂԱՆԿԱՐԻՉ ԱՆԴՐԵ ՍԵՎՐՈՒԳՅԱՆԻ ԱՐՎԵՍՏԸ

ՀԻՇՈՂՈՒԹՅՈՒՆ
Գոհար Գ. Ավագյան
ՀՀ ՊԵՏԱԿԱՆ ԽՈՐՀՐԴԱՆԻՇԵՐԻ ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆԻՑ
Հայաստանի դրոշներն ու նրանց էսքիզները

ՔՆՆԱՐԿՈՒՄՆԵՐ
Աշոտ Ն. Հայրունի
ՊԱՈՒԼ ՌՈՀՐԲԱԽԸ ԵՎ ՀԱՅԱՍՏԱՆԸ
Նոր քննական լույսի ներքո

ԳԻՏԱԳՈՐԾՆԱԿԱՆ
Արարատ Մ. Հակոբյան
ՄԻ ԱՄԲԱՍՏԱՆՈՒԹՅԱՆ ՀԵՏՔԵՐՈՎ
Հայրենիքի փրկության կոմիտեի կողմից պետական փողերի իրացման հարցի շուրջ

Արմեն Ց Մարուքյան
ՄԱԿ-Ի 1948 Թ. ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 9-Ի ԿՈՆՎԵՆՑԻԱՆ ԵՎ ՀԱՅՈՑ ՑԵՂԱՍՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ
Վերլուծություն և առաջարկներ՝ փաստաթուղթն ուժի մեջ մտնելու 60-ամյակի կապակցությամբ

ԳՐԱԽՈՍՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
Արտավազդ Գ. ԴարբինյանԱշոտ Պետրոսեան, ՄԵԾՆ ՇԱՀԷՆ

ՎԱՎԵՐԱԳՐԵՐ
Ավագ Ա. Հարությունյան
ՀՅ ԴԱՇՆԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ՄԵԾԴԱՏԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ԹՂԹԱԾՐԱՐՆԵՐԸ
ՀՅԴ մարտական կազմակերպության անվանացանկը

Աշոտ Գ. Սիմոնյան
ԵՂԻՇԵ ԻՇԽԱՆՅԱՆԻ ՆՈՐԱՀԱՅՏ ՆԱՄԱԿՆԵՐԸ

ՀԱՎԵԼՎԱԾ – ԳՐԱԿԱՆ ՀՈԲԵԼՅԱՆՆԵՐ
Սուրէն Դ. Դանիէլեան
ՊԵՏՐՈՍ ԴՈՒՐԵԱՆԻ ԲԱՆԱՍՏԵՂԾԱԿԱՆ ԵՆԹԱԲՆԱԳՐԵՐԻ ՇՈՒՐՋ
Ծննդեան 160-ամեակի առթիվ

Էմմա Ա. Կոսստանդյան
ԳՐԻԳՈՐ ԶՈՀՐԱՊՆ ԱՐԵՎՄՏԱՀԱՅՈՑ ԱԶԳԱՅԻՆ ԺՈՂՈՎՈՒՄ ԵՎ ՕՍՄԱՆՅԱՆ ԽՈՐՀՐԴԱՐԱՆՈՒՄ
Ծննդյան 150-ամյակի առթիվ