«ՎԷՄ», Գ (Թ) ՏԱՐԻ ԹԻՎ 2 (34), ԱՊՐԻԼ-ՀՈՒՆԻՍ 2011

ԽՄԲԱԳՐԱԿԱՆ
ՀԻՇՈՂՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՊԱՏՄՈՒԹՅԱՆ ԲԱՆԱՎԵՃԸ

ՀԻՄՆԱՔԱՐԵՐ
Սերգեյ Ն. Սարինյան
ԷՔԶԵԳԵՏԻԿԱՅԻՑ ՄԻՆՉԵՎ ՖԵՆՈՄԵՆՈԼՈԳԻԱ
Գրականագիտությունը մեթոդաբանական ուրվագծերում

Սերգեյ Ա. Աղաջանյան
ԵՂԵԼՈՒԹՅՈՒՆ, ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ԱԶԳԱՅԻՆ ԻՆՔՆԱԳԻՏԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ

ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆ
Բաբկեն Հ. Հարությունյան
ԱՅՍՊԵՍ ԿՈՉՎԱԾ ԱՂՎԱՆՔԻ ԷԹՆԻԿ ԵՎ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆ ՊԱՏՄՈՒԹՅԱՆ ՄԻ ՔԱՆԻ ՀԱՐՑԵՐ
Մաս առաջին: Էթնիկ պատմության հարցեր

ԳՐԱԿԱՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ
Ալբերտ Ա. Մակարյան
ՀԱԿՈԲ ՊԱՐՈՆՅԱՆԻ «ՊՏՈՒՅՏ ՄԸ ՊՈԼՍՈ ԹԱՂԵՐՈՒ ՄԵՋ» ԱԿՆԱՐԿԱՇԱՐԻ ՆՈՐԱՀԱՅՏ ՏԱՐԲԵՐԱԿՆԵՐԸ

ՊԱՏՄՈՒԹՅԱՆ ՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆ
Սմբատ Խ. Հովհաննիսյան
ԱՆՆԱԼՆԵՐԻ ՊԱՏՄԱԳԻՏԱԿԱՆ ԴՊՐՈՑԸ
Լյուսիեն  Ֆևրի և Մարկ Բլոկի պատմության տեսությունը

ՄՇԱԿՈՒՅԹ
Աննա Գ. Ասատրյան
ԱՌՆՈ ԲԱԲԱՋԱՆՅԱՆ.ԴԻՄԱՆԿԱՐԻ ՆՐԲԱԳԾԵՐ
Ականավոր  կոմպոզիտորի ծննդյան 90-ամյակի առիթով

ՀԻՇՈՂՈՒԹՅՈՒՆ
Արմեն Ց. Մարուքյան
ՄՈՍԿՎԱՅԻ ԵՎ ԿԱՐՍԻ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԵՐԻ ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ-ԻՐԱՎԱԿԱՆ ԳՆԱՀԱՏԱԿԱՆԸ
Ստորագրման 90-ամյակի առիթով

Դավիթ Վ. Պետրոսյան
ՄԻՖԱԿԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԸ ՄՈՒՇԵՂ ԳԱԼՇՈՅԱՆԻ ԷՍՍԵՆԵՐՈՒՄ

ՔՆՆԱՐԿՈՒՄՆԵՐ
Դիմիտրի Ն. Սարգսյան
ԲԻԲԼԻԱԿԱՆ «ԱՐԱՐԱՏԻ ԼԵՌՆԵՐԸ» ԸՍՏ ՍԵՊԱԳԻՐ ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԵՐԻ

Հովհաննես Գ. Խորիկյան
ՀԻՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆԸ Մ. Թ. Ա. VI-IV ԴԱՐԵՐՈՒՄ՝ ԸՍՏ ՄՈՎՍԵՍ ԽՈՐԵՆԱՑՈՒ

ԳԻՏԱԳՈՐԾՆԱԿԱՆ
Արտաշես Ի. Շահնազարյան
ՄԱՐՏԱՀՐԱՎԵՐ ԳԻՏՈՒԹՅԱՆԸ
Կրկին Ռամիզ Մեհթիևի «գլուխգործոցի» մասին

ԳՐԱԽՈՍՈՒԹՅՈՒՆ
Մելինե Վ. Անումյան – ԱՐԺԵՔԱՎՈՐ ԵՎ ԱՅԺՄԵԱԿԱՆ ԺՈՂՈՎԱԾՈՒ

ՎԱՎԵՐԱԳՐԵՐ
Ավագ Ա. Հարությունյան
ՀՅ ԴԱՇՆԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ՄԵԾ ԴԱՏԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ԹՂԹԱԾՐԱՐՆԵՐԸ
Հայ հոգևորականների դատական գործերը

ՀԱՎԵԼՎԱԾ
Ալբերտ Ա. Մակարյան, Լիանա Ա. Սաֆարյան
ՏԽՈՒՐ ՀԱՅԸ
Հատվածներ Էլիաս Կանետիի ինքնակենսագրական եռագրությունից