«ՎԷՄ», Ը (ԺԴ) ՏԱՐԻ ԹԻՎ 1 (53), ՀՈՒՆՎԱՐ-ՄԱՐՏ 2016

ԽՄԲԱԳՐԱԿԱՆ
ՎՏԱՆԳԻ ԶԳԱՑՈՂՈՒԹՅՈՒՆԸ

ՀԻՄՆԱՔԱՐԵՐ
Դավիթ Ռ. Մոսինյան
ՀԱՅԴԵՆ ՈՒԱՅԹԻ ՄԵՏԱՊԱՏՄՈՒԹՅԱՆ ԳԱՂԱՓԱՐԸ
Լեզվաբանական շրջադարձի համատեքստում

ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆ
Սարգիս Գ. Պետրոսյան (Գյումրի)
ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆՆ ՈՒ ԱՌԱՍՊԵԼԸ ՍԻՆԱՄ ԹԱԳԱՎՈՐԻ ՎԻՊԱԿԱՆ ԿԵՐՊԱՐՈՒՄ

Ավագ Ա. Հարությունյան
ՀԱՅ-ՔՐԴԱԿԱՆ ՀԱՐԱԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԱՌԱՋԻՆ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՇՐՋԱՆՈՒՄ

ԳՐԱԿԱՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ
Հայկազուն Ս. Ալվրցյան
ԵԿԵՂԵՑԻՆ ԳՐԻԳՈՐ ՆԱՐԵԿԱՑՈՒ ՀՈԳԵՒՈՐ ՏԱՂԵՐՈՒՄ

Ալբերտ Ա. Մակարյան
ԶԱՊԵԼ ԵՍԱՅԱՆԻ «ՍԻԼԻՀՏԱՐԻ ՊԱՐՏԵԶՆԵՐԸ»

ԼԵԶՎԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
Փառանձեմ Գ. Մեյթիխանյան
ԿՈՒՌՔ, ԴԻՔ, ՉԱՍՏՎԱԾ
Եվ դրանց անունները Աստվածաշնչում

ՓԻԼԻՍՈՓԱՅՈՒԹՅՈՒՆ
Ռոմիկ Խ. Քոչարյան
ՊԱՏՄՈՒԹՅԱՆ ՄԵԿՆՈՂԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ՄՈՎՍԵՍ ԽՈՐԵՆԱՑՈՒ ՊԱՏՄԱԳԻՏԱԿԱՆ ՀԱՅԵՑԱԿԱՐԳԸ
Մաս առաջին։ Պատմությունը՝ ժամանակահոս կյանքի անցյալի մշակութորեն նշանակալի ներկայություն

ՄՇԱԿՈՒՅԹ
Սլավի-Ավիկ Մ. Հարությունյան
ՏԵՔՍՏԻ ՏԱՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆԸ
Համատեքստի ու տեքստի փոխհարաբերության ձեւերը

ՀԻՇՈՂՈՒԹՅՈՒՆ
Համլետ Մ. Գեւորգյան, Արթուր Ս. Ղազարյան
ՍՈՒՐՄԱԼՈՒԻ ՃԱԿԱՏԱՄԱՐՏԸ
Զորավար Դրաստամատ Կանայանի մահվան 60-ամյա տարելիցի առիթով

ԳԻՏԱԳՈՐԾՆԱԿԱՆ
Յարութիւն Լ. Քիւրքճեան (Աթէնք)
ՍՓԻՒՌՔԱՀԱՅ ՄՇԱԿՈՅԹԻ ԵՐԵՒՈՅԹՆԵՐ.
PARENTHESES հրատարակչատուն, Մարսէյլ, Ֆրանսա

Գրետա Յ. Նիկողոսյան
ՖՐԱՆՍԻԱԿԱՆ ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ «ԱՐԱՐԱՏ» ԱՄՍԱԳՐԻ ԷՋԵՐՈՒՄ

ԼՐԱՏՈՒ
Հասմիկ Ա. Եղիազարյան
ԵՎՐՈՊԱՅԻ ՎԵՐՋԻՆ ՄԵԾ ՄՏԱԾՈՂԸ
Ումբերտո Էկոյի հիշատակին

ԳՐԱԽՈՍՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
Մարիամ Հ. Գեւորգյան – Ալբերտ Ա. Խառատյան, Արեւմտահայ մամուլն իր պատմության ավարտին (1900-1922 թթ.)

ԱՐԽԻՎ
ՄԱՐ-Ի ՆՈՐԱՀԱՅՏ ՀՈՒՇԵՐԸ
Մաս երրորդ: Գործունեությունը Հալեպում եւ ձերբակալությունը Կիլիկիա անցնելու ճանապարհին
Պատրաստեցին՝ Ռուբեն Հ. Գասպարյանը եւ Ռուբեն Օ. Սահակյան

Վահագն Ա. Հակոբյան
ՄԻՔԱՅԵԼ ՎԱՐԱՆԴՅԱՆԻ ԳՐՈՒԹՅԱՆ ՀԵՏՔԵՐՈՎ

Վլադիմիր Ն. Ղազախեցյան
1920 Թ. ԱՊՐԻԼԻ 15-Ի ԹՈՒՐՔ-ԱԴՐԲԵՋԱՆԱԿԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐԸ
Բացահայտում է Ղարաբաղի հայության 1920 թ. մարտի 22-26-ի կոտորածների պատճառները

ՀԱՎԵԼՎԱԾ
Գեղամ Մ. Բադալյան
ԱՐԵՎՄՏՅԱՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՊԱՏՄԱԺՈՂՈՎՐԴԱԳՐԱԿԱՆ ՆԿԱՐԱԳԻՐԸ  ՄԵԾ ԵՂԵՌՆԻ ՆԱԽՕՐԵԻՆ
Մաս չորրորդ։ Էրզրումի նահանգի արեւելյան եւ հարավային գավառները