ԿՈՆՏԱԿՏԱՅԻՆ ՏՎՅԱԼՆԵՐ

Խմբագրության հասցե՝ ք. Երևան, Մհեր Մկրտչյան 12/1

Խմբագրության հեռախոս՝ (+374)10-527-876

Գլխավոր խմբագիր՝ (+374)93-839-324

Էլ. փոստ՝ khoudinyan@yahoo.com — vemacademicjournal@gmail.com