«ՎԷՄ», ԺԱ (ԺԷ) ՏԱՐԻ ԹԻՎ 4 (68), ՀՈԿՏԵՄԲԵՐ-ԴԵԿՏԵՄԲԵՐ 2019

ԽՄԲԱԳՐԱԿԱՆ
ԹՈՒՐՔԻԱՅԻՆ ՍԱՆՁԵԼՈՒ ԺԱՄԱՆԱԿԸ

ՀԻՄՆԱՔԱՐԵՐ
Դավիթ Վ. Գյուլզատյան (Վանաձոր)
ՀԱՍԿԱՑԱԿԱՆ ԴԱՇՏ ԵՎ ԱԶԴՈԼՈՐՏ

ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆ
Ալբերտ Ա. Ստեփանյան
ՏՈՒՆ/ԸՆՏԱՆԻՔԸ ՄՈՎՍԵՍ ԽՈՐԵՆԱՑՈՒ ԸՆԿԵՐԱՅԻՆ ՏԵՍՈՒԹՅԱՆ ՄԵՋ (անգլերեն)

Գոհար Վ. Խանումյան
ՍՈՂՈՄՈՆ ԹԵՀԼԻՐՅԱՆԸ ԵՎ «ՆԵՄԵՍԻՍ» ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅՈՒՆԸ
Հատուկ գործի մասին ՀՅԴ 9-րդ Ընդհանուր ժողովի որոշման 100-ամյակի առթիվ

ՊԱՏՄՈՒԹՅԱՆ ՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆ
Հովսեփ  Ի. Աղաջանյան
ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԴԵՏԵՐՄԻՆԻԶՄԻ ՊԱՐԱԴՈՔՍՆԵՐԸ
Հասարակական-տնտեսական ֆորմացիաների  մարքսյան տեսության քննադատություն

ԳՐԱԿԱՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ
Սերգեյ Ա. Աղաջանյան
ՀԱՅԿԱԿԱՆ ԻՆՔՆՈՒԹՅԱՆ ԻՄԱՆԵՆՏ  ՀԱՏԿԱՆԻՇՆԵՐԸ
Ըստ Հովհ. Թումանյանի հրապարակախոսության

ԼԵԶՎԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
Վազգեն Գ. Համբարձումյան
ՀԱՅԵՐԵՆԻ ԵՎ ԿԵԼՏԱԿԱՆ ԼԵԶՈՒՆԵՐԻ ՀՆՉՅՈՒՆԱԿԱՆ ԶՈՒԳԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ
(Ձայնավորական, ձայնորդային և «երկհնչյունային» մակարդակ)

Դավիթ Ս. Գյուրջինյան
ԱԶԳԱՅԻՆ ԻՆՔՆՈՒԹՅԱՆ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ ՆՇԱՆԱԿՈՂ ՀԱՅԵՐԵՆ ԲԱՅԵՐԸ

ՀՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ
Արսեն Է. Հարությունյան, Սերժիու Վ. Մատվեև (Քիշնև, Մոլդովա)
ԻԶՄԱՅԻԼԻ ՀԱՅԵՐԵՆ ՎԻՄԱԳՐԵՐԸ. ՆՈՐ ԳՏԱԾՈՆԵՐ

ՄՇԱԿՈՒՅԹ
Էմմա Լ. Չուգասզյան (Մոնպելիե, Ֆրանսիա)
Ջ. ՓՈԼ ԳԵԹԹԻԻ ԹԱՆԳԱՐԱՆԻ՝ ՄԵՍՐՈՊ ԽԻԶԱՆՑՈՒ ՆԿԱՐԱԶԱՐԴԱԾ ԱՎԵՏԱՐԱՆԻ ՆՈՐԱՀԱՅՏ ԷՋԸ (անգլերեն)

ՀԻՇՈՂՈՒԹՅՈՒՆ
Անահիտ Ի. Յահյամասիհի
ԳԱՐԵԳԻՆ ՍՐՎԱՆՁՏՅԱՆՑ ԵՎ ՍԱԴԵՂ ՀԵԴԱՅԱԹ
Ազգագրության և բանագիտության հայ և պարսիկ ռահվիրաների գործունեության համեմատական քննություն

ՔՆՆԱՐԿՈՒՄՆԵՐ
Սեդա Ա. Պարսամյան
ՄՇԱԿՈՒԹԱՅԻՆ ՑԵՂԱՍՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ ՑԵՂԱՍՊԱՆԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ՏԻՐՈՒՅԹՈՒՄ

ԳԻՏԱԳՈՐԾՆԱԿԱՆ
Գևորգ Մ. Ղուկասյան
«ՓԱՓՈՒԿ ՈՒԺԻ» ՏԵՍՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԼՈԲԲԻՆԳԻ ԻՆՍՏԻՏՈՒՏԻ ՀԱՐԱԲԵՐԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ՇՈՒՐՋ

ԳՐԱԽՈՍՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
Գևորգ Ս. ԽուդինյանՌուբեն Սաֆրաստյան, Մուսթաֆա Քեմալ. պայքար Հայաստանի Հանրապետության դեմ 1919-1921 թթ.

ԱՐԽԻՎ
Ռուբեն Օ. Սահակյան
ԹՈՎՄԱՍ ՆԱԶԱՐԲԵԿՅԱՆԻ ԱՆՏԻՊ ՀՈՒՇԵՐԸ
Ռազմական գործողությունները Կովկասյան ճակատում 1914 թ. հուլիսից մինչև 1916 թ.  ապրիլի 26-ը   Տետր 4. 1915 թ. հուլիսի 10-ից  մինչև օգոստոսի 14-ը

ՀԱՎԵԼՎԱԾ – ԳԻՏԱԺՈՂՈՎԻ ՆՅՈՒԹԵՐ
Կարեն Պ. Հայրապետյան
ՀԱՏՎԱԾԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ՀԱՂԹԱՀԱՐՄԱՆ ՀՀ ԻՇԽԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ 1918-1919 ԹԹ.