«ՎԷՄ», Ը (ԺԴ) ՏԱՐԻ ԹԻՎ 4 (56), ՀՈԿՏԵՄԲԵՐ-ԴԵԿՏԵՄԲԵՐ 2016

ԽՄԲԱԳՐԱԿԱՆ
ԱԶԳ-ԲԱՆԱԿԻ ՁԵՎԱՎՈՐՄԱՆ ՀՅԴ ՓՈՐՁԱՌՈՒԹՅՈՒՆԸ

ՀԻՄՆԱՔԱՐԵՐ
Տիգրան Ռ. Եփրեմյան
ԱԶԳԵՐԻ ԻՆՔՆՈՐՈՇՄԱՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔԻ ՊԱՏՄԱԿԱՆ ՀԵՏԱԳԻԾԸ՝
Վեստֆալյան խաղաղությունից մինչեւ Արցախյան հիմնահարց

ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆ
Վահան Ա. Տեր-Ղեւոնդյան
ԵԳԻՊՏՈՍԻ ԱՅՅՈՒԲՅԱՆ ՍՈՒԼԹԱՆՈՒԹՅԱՆ ԳՈՐԾՈՆԸ ԿԻԼԻԿՅԱՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԱՐՏԱՔԻՆ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ՄԵՋ (1208-1216 թթ.)

ՊԱՏՄՈՒԹՅԱՆ ՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆ
Ալբերտ Ա. Ստեփանյան
ՊԱՏՄՈՒԹՅԱՆ ԼՈՒՍԱՎՈՐ ԻՄԱՍՏՈՒԹՅՈՒՆԸ.
Եղիշեի եւ Մովսես Խորենացու գրույթների վերիմաստավորման փորձ (անգլերեն)

ԳՐԱԿԱՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ
Աշոտ Վ. Ոսկանյան
ԻՐ ՈՒՐԻՇԸ
Չարենց – Ստալին հարաբերության մասին

Հայկանուշ Ա. Շարուրյան
ԱՍՏՎԱԾԱՇՆՉՅԱՆ ԿԱՆԱՆՑ ԿԵՐՊԱՐՆԵՐԸ ՀԱՄԱՇԽԱՐՀԱՅԻՆ ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ՄԵՋ
Ն. Մեյլեր, Ժ. Սարամագո, Է. Բերջես, Ն. Կազանձակիս

ԼԵԶՎԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
Աշոտ Ս. Աբրահամյան
ՏԵՔՍՏԻ ՏԱՐԲԵՐԱԿՆԵՐԸ ԵՎ ՌԱՍԵԼԻ ՊԱՐԱԴՈՔՍԸ

ՓԻԼԻՍՈՓԱՅՈՒԹՅՈՒՆ
Սեյրան Ա. Զաքարյան
ՎԱՀՐԱՄ ՐԱԲՈՒՆՈՒ ՊԱՏՄԱՓԻԼԻՍՈՓԱՅԱԿԱՆ ՈՒ ՔԱՂԱՔԱԳԻՏԱԿԱՆ ՀԱՅԱՑՔՆԵՐԸ

ՄՇԱԿՈՒՅԹ
Շուշանիկ Գ. Զոհրաբյան (Փարիզ)
ՐԱՖՖԻ ՍԱՐԳՍՅԱՆԻ ԱՐՎԵՍՏԻ ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

ՀԻՇՈՂՈՒԹՅՈՒՆ
Վահրամ Ռ. Սիմոնյան
ԱԼԵՔՍԱՆԴՐ ԳՐԻԲՈՅԵԴՈՎԸ ԵՎ ՊԱՐՍԿԱՀԱՅԵՐԻ 1828-1829 ԹԹ. ՆԵՐԳԱՂԹԸ՝
Ադրբեջանառուսական պատմագեղարվեստական վարժանքների առարկա

Հասմիկ Մ. Եսայան
ՀԱՅԵՐԻ ԻՐԱՎԱԿԱՆ ԿԱՐԳԱՎԻՃԱԿԸ ՖՐԵԶՆՈՅԻ ՇՐՋԱՆՈՒՄ (1880-1920-ԱԿԱՆ ԹԹ.)

ՔՆՆԱՐԿՈՒՄՆԵՐ
Արարատ Մ. Հակոբյան
ՀՈՎՀԱՆՆԵՍ ՔԱՋԱԶՆՈՒՆՈՒ ՄԵԾ ՈՂԲԵՐԳՈՒԹՅՈՒՆԸ
Մաս առաջին։ Սմենովեխական խարխափումներից մինչեւ ստալինյան հալածանքներ

ԳԻՏԱԳՈՐԾՆԱԿԱՆ
Լյուդվիգ Գ. Վարդանյան, Խաչիկ Ա. Մակյան
ԴԻՏԱՐԿՈՒՄՆԵՐ «ՔԱՂԱՔԱԿԱՆ ՄՇԱԿՈՒՅԹ» ԵԶՐՈՒՅԹԻ ԾԱԳՄԱՆ ԵՎ ՄԵԿՆԱԲԱՆՈՒԹՅԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ

ԼՐԱՏՈՒ
Թագուհի Ա. Ղազարյան
ՀԵՔԻԱԹՆ ԻՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ ԴԱՐՁՆՈՂԸ
Ռուբեն Հովսեփյանի հիշատակին

ԳՐԱԽՈՍՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
Գեւորգ Ս. Խուդինյան
ՆԻՒԹԵՐ Հ. Յ. ԴԱՇՆԱԿՑՈՒԹԵԱՆ ՊԱՏՄՈՒԹԵԱՆ ՀԱՄԱՐ,
ԺԲ հատոր, խմբագիր՝ Երուանդ Փամպուքեան

ԱՐԽԻՎ
ՄԱՐ-Ի ՆՈՐԱՀԱՅՏ ՀՈՒՇԵՐԸ
Մաս վեցերորդ։ Շարունակությունը՝ գրված Ղարաքիլիսայում ու Ծաղկաձորում
Պատրաստեցին՝ Ռուբեն Հ. Գասպարյանը եւ Ռուբեն Օ. Սահակյանը

ՀԱՎԵԼՎԱԾ
Գեղամ Մ. Բադալյան
ԱՐԵՎՄՏՅԱՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՊԱՏՄԱԺՈՂՈՎՐԴԱԳՐԱԿԱՆ ՆԿԱՐԱԳԻՐԸ ՄԵԾ ԵՂԵՌՆԻ ՆԱԽՕՐԵԻՆ
Մաս յոթերորդ: Բիթլիսի նահանգի հարավարեւելյան գավառները