«ՎԷՄ», Բ (Ը) ՏԱՐԻ ԹԻՎ 2 (30), ԱՊՐԻԼ-ՀՈՒՆԻՍ 2010

ԽՄԲԱԳՐԱԿԱՆ
ՏԱՐԱՆՋԱՏՎՈՂ ՀԻՄՆԱՍՅՈՒՆԵՐ

ՀԻՄՆԱՔԱՐԵՐ
Գագիկ Կ. Եգանյան, Ռուբեն Ս. Եգանյան
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՄԻԳՐԱՑԻՈՆ ԶԱՐԳԱՑՈՒՄՆԵՐԸ, ՄԻՏՈՒՄՆԵՐՆ ՈՒ ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐՆԵՐԸ

ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆ
Ալբերտ Վ. Մուշեղյան
ԱՐՄԻՆ ՎԵԳՆԵՐԻ ՀԻՇԱՏԱԿՆ ԱՆԱՐԳԵԼՈՒ ՓՈՐՁ
Մարտին Թամկեի «Արմին Թ. Վեգները եւ հայերը-մի ականատեսի հավակնությունը եւ իրողությունը» ատենախոսության մասին

ԳՐԱԿԱՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ
Արամ Գ. Ալեքսանյան
ՄԻՔԱՅԵԼ ՆԱԼԲԱՆԴՅԱՆ
ազատության փիլիսոփայությունը

ՔԱՂԱՔԱԿԱՆ ՍՈՑԻՈԼՈԳԻԱ
Մանուկ Ա. Հարությունյան
ՕՏԱՐՎԱԾ ՀԱՅԸ ԱՆԿԱԽ ՀԱՅԱՍՏԱՆՈՒՄ
Քաղաքագիտական դիտանկյուն

ԺՈՂՈՎՐԴԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ
Արսեն Լ. Պետրոսյան
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻՑ ՇԱՐՈՒՆԱԿՎՈՂ ԱՐՏԱԳԱՂԹԻ ՀԻՄՆԱՊԱՏՃԱՌՆԵՐԸ

ՄՇԱԿՈՒՅԹ
Անուշ Ռ. Հովհաննիսյան
ՀԱՅԱՍՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ՝ ՄՇԱԿՈՒԹԱՅԻՆ ՑԵՂԱՍՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՏԵՔՍՏՈՒՄ

Մարինա Գ. Ստեփանյան
ՆԵՐՍԵՍ ԱՇՏԱՐԱԿԵՑՈՒ ՀՈՒՇԱՐՁԱՆԸ

Շուշանիկ Գ. Զոհրաբյան
ՀԱՅՈՑ ՑԵՂԱՍՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ԱՐՁԱԳԱՆՔՆԵՐԸ ՎԱՐԴԳԵՍ ՍՈՒՐԵՆՅԱՆՑԻ ԱՐՎԵՍՏՈՒՄ

ԳԻՏԱԳՈՐԾՆԱԿԱՆ
ՂԱՐԱԲԱՂՅԱՆ ՀԻՄՆԱՀԱՐՑԻ ՊԱՏՄԱԿԱՆ ԱԿՈՒՆՔՆԵՐԸ
Արտակ Վ. Մաղալյան
ՂԱՐԱԲԱՂԻ ԽԱՆՈՒԹՅԱՆ ԾԱԳՈՒՄԸ

ԳՐԱԽՈՍՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
Ռուբինա Փիրումյան (Լոս Անջելես) – Dikran Mesrob Kaligian, Armenian Organization and Ideology under Ottoman Rule, 1908-1914

Գ.Խ. – Ռուբեն Սաֆրաստյան, Օսմանյան կայսրություն.ցեղասպանության ծրագրի ծագումնաբանությունը

ՎԱՎԵՐԱԳՐԵՐ
Գոհար Բ. Ղազարյան
ՀԱՄԻԴՅԱՆ ԿՈՏՈՐԱԾՆԵՐԻ ՎԿԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ
Նորահայտ վավերագրեր Նորայր Բյուզանդացու անձնական արխիվից

Ավագ Ա. Հարությունյան
ՀՅ ԴԱՇՆԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ՄԵԾ ԴԱՏԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ԹՂԹԱԾՐԱՐՆԵՐԸ
Համազասպ Սրվանձտյանցի դատական գործը

Ռուբեն Օ. Սահակյան
ԱՐԵՎՄՏԱՅՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՎԵՐԱՇԻՆՈՒԹՅԱՆ ԽՆԴԻՐԸ
Կարո Սասունու զեկուցագրերը Տարոնի հայության վիճակի մասին

ՀԱՎԵԼՎԱԾ
Ատոմ Շ. Մարգարյան
ԿՈՌՈՒՊՑԻԱՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆՈՒՄ
Համակարգային հիվանդության ախտաճանաչումները