«ՎԷՄ», Բ (Ը) ՏԱՐԻ ԹԻՎ 3 (31), ՀՈՒԼԻՍ-ՕԳՈՍՏՈՍ 2010

ԽՄԲԱԳՐԱԿԱՆ
ԿՈՂՄՆՈՐՈՇՈՒՄԱՅԻՆ ՄՏԱԾԵԼԱԿԵՐՊԻ ՎԵՐԱՊՐՈՒՆԵՐԸ

ՀԻՄՆԱՔԱՐԵՐ
Սուրէն Դ. Դանիէլեան
ՕՏԱՐԱԳԻՐ ԳՐԱԿԱՆՈՒԹԵԱՆ ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐՆԵՐԻ ՇՈՒՐՋ
Լեզուի եւ ոգու շարունակական բախումներ

ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆ
Ալբերտ Ա. Ստեփանյան
ՔԱՂԱՔԱԿՐԹԱԿԱՆ ՀԱՎԱՍԱՐԱԿՇՌՈՒԹՅԱՆ ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐԸ ՄԵԾ ՀԱՅՔՈՒՄ
Մաս երրորդ: Համասեռ հավասարակշռության պահպանման ճիգը Արտավազդ II-ի դարաշրջանում

ԳՐԱԿԱՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ
Վարդան Գ. Դեւրիկյան
ՀԱՅՈՑ ՄԻՋՆԱԴԱՐԻ ԱԶԱՏԱԳՐԱԿԱՆ ԼԵԳԵՆԴԸ
Մաս առաջին: Հայ-հռոմեական դաշինքը գրական սկզբնաղբյուրներում

ՄՇԱԿՈՒՅԹ
Ռուբեն Ս. Անգալադյան (Սանկտ պետերբուրգ)
ԱՐԵՎՄՈՒՏՔՆ ՈՒ ԱՐԵՎԵԼՔԸ ՄԱՐՏԻՐՈՍ ՍԱՐՅԱՆԻ ԱՐՎԵՍՏՈՒՄ
Ծննդյան 130-ամյակի առիթով

Արմեն Է. Խաչիկյան
ՀՈՒՅՍԻ ԽՈՐՀՐԴԱՆԻՇԸ
Հայուհու դիմանկարը Վուրդրո Վիլսոնի տուն-թանգարանում

ՀԻՇՈՂՈՒԹՅՈՒՆ
Արմեն Ց. Մարուքյան
ՍԵՎՐԻ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԵՒ ՎՈՒՐԴՐՈ ՎԻԼՍՈՆԻ ԻՐԱՎԱՐԱՐ ՎՃՌԻ ՎԱՎԵՐԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ՀԱՐՑԻ ՇՈՒՐՋ
Սեւրի պայմանագրի ստորագրման 90-ամյակի առիթով

Քրիստինե Ֆ. Մելքոնյան
ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՀԱՐՑԸ 1945 ԹՎԱԿԱՆԻՆ
Երկրորդ աշխարհամարտում ազատասեր ժողովուրդների հաղթանակի 65-ամյակի առիթով

ԳԻՏԱԳՈՐԾՆԱԿԱՆ
Ղարաբաղյան հիմնահարցի պատմական ակունքները
Հրանտ Բ. Աբրահամյան
1826-1828 թթ. ՌՈՒՍ-ՊԱՐՍԿԱԿԱՆ ՊԱՏԵՐԱԶՄԻՑ ՀԵՏՈ ՂԱՐԱԲԱՂ ՏԵՂԱՓՈԽՎԱԾ ՀԱՅՈՒԹՅԱՆ ԹՎԱՔԱՆԱԿԻ ՇՈՒՐՋ

ԳՐԱԽՈՍՈՒԹՅՈՒՆ
Ալբերտ Ա. Խառատյան – Վլադիմիր Բարխուդարյան, Մոսկվայի եւ Պետերբուրգի հայկական գաղութների պատմություն (XIX Դարի կես-XX դարի սկիզբ)

ԼՐԱՏՈՒ
Ք.Մ.
ԵՐԻՏԱՍԱՐԴ ԱՐԵՎԵԼԱԳԵՏԵՐԻ 31-ՐԴ ՀԱՆՐԱՊԵՏԱԿԱՆ ԳԻՏԱԿԱՆ ՆՍՏԱՇՐՋԱՆԸ

ՎԱՎԵՐԱԳՐԵՐ
Գոհար Գ. Ավագյան, Էմմա Վ. Հովսեփյան
ՎԱՎԵՐԱԳՐԵՐ ՎԱՐԴԳԵՍ ՍՈՒՐԵՆՅԱՆՑԻ ՄԱՍԻՆ

Ավագ Ա. Հարությունյան
ՀՅ ԴԱՇՆԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ՄԵԾ ԴԱՏԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ԹՂԹԱԾՐԱՐՆԵՐԸ
Աբրահամ Գյուլխանդանյանի դատական գործը

ՀԱՎԵԼՎԱԾ
Անահիտ Խ. Աստոյան
ՀԱՅԵՐԻ ՈՒՆԵԶՐԿՄԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑՆ ՕՍՄԱՆՅԱՆ ԿԱՅՍՐՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ 1915-1923 ԹԹ.
Վկայություններ, փաստեր եւ փաստաղթղեր