«ՎԷՄ», Ե (ԺԱ) ՏԱՐԻ ԹԻՎ 2 (42), ԱՊՐԻԼ-ՀՈՒՆԻՍ 2013

ԽՄԲԱԳՐԱԿԱՆ
ԵՐԵՎԱՆԻ ԿՈՂՊԵՔՆԵՐՆ ՈՒ ԲԱՆԱԼԻՆԵՐԸ

ՀԻՄՆԱՔԱՐԵՐ
Արմեն Ց. Մարուքյան
ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ԻՐԱՎՈՒՆՔ
Հայոց ցեղասպանության ժխտումը քրեականացնելու դեմ ուղղված Պիեռ Նորայի «փաստարկները»

ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆ
Արման Ս. Եղիազարյան
ԲԱԳՐԱՏՈՒՆԻՆԵՐԻ ՎՐԱՑԱԿԱՆ ԹԱԳԱՎՈՐՈՒԹՅԱՆ ՁԵՎԱՎՈՐՄԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑԸ
Մաս երկրորդ։ Համավրացական թագավորության ինքնուրույն պատմական հեռանկարի ուրվագծերը

Կարեն Պ. Հայրապետյան
ՀԱՏՎԱԾԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐԸ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԱՌԱՋԻՆ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ
Մաս առաջին: Հատվածականության հաղթահարման քաղաքական հիմնանպատակի առաջադրումը և նրա  իրագործմանն ուղղված առաջին քայլերը

ԳՐԱԿԱՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ
Յարութիւն Լ. Քիւրքճեան (Աթէնք)
ՎԱՒԵՐԱԳՐՈՒՄՆԵՐՈՒ ԺԱՄԱՆԱԿԸ
Գրիգոր Պըլտեանի վէպերու վերհրատարակման առթիւ

ԼԵԶՎԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
Սիրանուշ Գ. Հովհաննիսյան
ՏԵՔՍՏԻ ՊԱՏՄԱԿԱՆ ԵՎ ՄՇԱԿՈՒԹԱՅԻՆ ԱՐԺԵՔԸ

ՓԻԼԻՍՈՓԱՅՈՒԹՅՈՒՆ
Մարիետա Կ. Նիկողոսյան
ԿԵՑՈՒԹՅԱՆ ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐԸ ՄԱՐՏԻՆ ՀԱՅԴԵԳԵՐԻ ՈՒՍՄՈՒՆՔՈՒՄ

ՄՇԱԿՈՒՅԹ
Գայանե Հ. Առաքելյան
ԴԻՄԱՆԿԱՐԸ ԱՆԴՐԱՆԻԿ ՔՈՉԱՐԻ ԱՐՎԵՍՏՈՒՄ

ՀԻՇՈՂՈՒԹՅՈՒՆ
Ա. Հ.
ՀԱՅՈՑ ՑԵՂԱՍՊԱՆՈՒԹՅԱՆ 50-ԱՄՅԱԿԸ ԽՈՐՀՐԴԱՅԻՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆՈՒ

ՔՆՆԱՐԿՈՒՄՆԵՐ
Հովհաննես Գ. Խորիկյան
ԱՔԵՄԵՆՅԱՆ ՊԱՐՍԿԱՍՏԱՆԻ ԿԻԼԻԿՅԱՆ ՍԱՏՐԱՊՈՒԹՅԱՆ ՏԱՐԱԾՔԸ ԵՎ ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԸ Մ. Թ. Ա. VI-IV ԴԱՐԵՐՈՒՄ

ԳԻՏԱԳՈՐԾՆԱԿԱՆ
Ռոման Ս. Մելիքյան
ՀԱՄԱՑԱՆՑԱՅԻՆ ՄԵԴԻԱՅԻ ԴԵՐԸ ՀԱՅԱՍՏԱՆՈՒՄ  ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ  ՀԱՍԱՐԱԿՈՒԹՅԱՆ  ԿԱՅԱՑՄԱՆ ԳՈՐԾՈՒՄ

ԳՐԱԽՈՍՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
Հայկ Ա. ՀամբարձումյանԺԵՆՅԱ ՔԱԼԱՆԹԱՐՅԱՆԻ «ԵՂԻՇԵ ՉԱՐԵՆՑ, ՈՒՍՈՒՄՆԱՍԻՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ» ԺՈՂՈՎԱԾՈՒՆ

Ալա  Ա.  Խառատյան«ՀՐԱՆՏ ՄԱԹԵՎՈՍՅԱՆ» ֆԻԼՄԻ ԳՐԱԽՈՍՈՒԹՅՈՒՆ

ՎԱՎԵՐԱԳՐԵՐ
Ավագ Ա. Հարությունյան
ՀՅ ԴԱՇՆԱԿՑՈՒԹՅԱՆ 1918-1920 ԹԹ. ՊԱՏՄՈՒԹՅԱՆ ՎԱՎԵՐԱԳՐԵՐԸ
Մաս երրորդ: ՀՅԴ 9-րդ Ընդհանուր ժողովում ընտրված Դատական նա խաքննիչ հանձնաժողովի արձանագրությունները

ՀԱՎԵԼՎԱԾ
Թադևոս Ա. Խաչատրյան
ՀՈՎՀԱՆՆԵՍ ԹՈՒՄԱՆՅԱՆԻ ԳՐԱԿԱՆ ՄԵԹՈԴԸ
Մահվան 90-ամյակի առիթով