«ՎԷՄ», Դ (Ժ) ՏԱՐԻ ԹԻՎ 2 (38), ԱՊՐԻԼ-ՀՈՒՆԻՍ 2012

ԽՄԲԱԳՐԱԿԱՆ
2015 ԹՎԱԿԱՆԸ ՇՐՋԱՆՑԵԼՈՒ ՓՈՐՁԵՐ

ՀԻՄՆԱՔԱՐԵՐ 
Արմեն Ց. Մարուքյան
ՀԱՅՈՑ ՑԵՂԱՍՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ՀԵՏԵՎԱՆՔՆԵՐԻ ՀԱՂԹԱՀԱՐՄԱՆ ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐԸ
Իրավաքաղաքական հիմնավորումների ուրվագիծ

Խաչիկ Ս. Տէր Ղուկասեան (Մարթինէզ, Արգենտինա)
ՍՈՑԻԱԼԻԶՄԻ ՎԵՐԱՁԵՒԱՒՈՐՄԱՆ ՀԵՌԱՆԿԱՐՆԵՐԸ
Խորհրդային կենսափորձի ձախողութենէն ետք

ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆ
Բաբկեն Հ. Հարությունյան
ԱՅՍՊԵՍ ԿՈՉՎԱԾ ԱՂՎԱՆՔԻ ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ, ՏԱՐԱԾՔԻ ԵՎ ԳԱՎԱՌԱԲԱԺԱՆՄԱՆ ՇՈՒՐՋ

ԳՐԱԿԱՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ
Արամ Գ. Ալեքսանյան
ՀԱԿՈԲ ՊԱՐՈՆՅԱՆԻ ԲԱՐՈՅԱ ԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ՊԱՏՄԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ

Վահրամ Ս. Դանիելյան
ԿԱՐՍԸ ՈՐՊԵՍ ՎԻՊԱԿԱՆ ՏԱՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆ
Ըստ Եղիշե Չարենցի «Երկիր Նաիրի» և Օրհան Փամուկի «Ձյունը» ստեղծագործությունների

ԼԵԶՎԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
Նորայր Բ. Պողոսյան
17-18-ՐԴ ԴԱՐԵՐԻ ՀՈՒՆԳԱՐԱՀԱՅ ԲԱՐԲԱՌԸ
Բառապաշարային և քերականական անդրադարձ

Սեդա Ք. Գասպարյան, Գոհար Ռ.Հարությունյան
ԹԱՆԵՐ ԱՔՉԱՄԻ «ԱՄՈԹԱԼԻ ԱՐԱՐՔ…» ԱՇԽԱՏՈՒԹՅՈՒՆԸ
Լեզվագործաբանական քննություն

ՄՇԱԿՈՒՅԹ
Աննա Գ. Ասատրյան
ԱՎԱԳ ՊԵՏՐՈՍՅԱՆ. ԴԻՄԱՆԿԱՐԻ ՆՐԲԱԳԾԵՐ
Ականավոր օպերային երգչի ծննդյան 100-ամյակի առթիվ

ՀԻՇՈՂՈՒԹՅՈՒՆ
Վարդան Գ. Դևրիկյան
ՀԱԿՈԲ ՄԵՂԱՊԱՐՏԻ ՀԻՆԳ ՀՐԱՏԱՐԱԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ
Տպագիր և ձեռագիր օրինակների համեմատական քննություն

ՔՆՆԱՐԿՈՒՄՆԵՐ
Հովհաննես Գ. Խորիկյան
ԱՔԵՄԵՆՅԱՆ ՊԱՐՍԿԱՍՏԱՆԻ ՍԱԿԱ ԵՐԿՐԻ ՏԵՂԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

ԳԻՏԱԳՈՐԾՆԱԿԱՆ
Անուշ Ռ. Հովհաննիսյան
ԹՈՒՐՔ ՀԱՍԱՐԱԿՈՒԹՅԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՄՈՒՆՔԸ
Թուրքիայի կողմից Հայոց ցեղասպանության ճանաչման խնդրին

ԼՐԱՏՈՒ
Ա.Մ.
«ՀԱՅՈՑ ՑԵՂԱՍՊԱՆՈՒԹՅԱՆ 100-ԱՄՅԱԿԻՆ ԸՆԴԱՌԱՋ»
Միջազգային գիտաժողով Իտալիայի Տրիեստ քաղաքում

ԳՐԱԽՈՍՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
Խաչատուր Ռ. Ստեփանյան – Հայոց ցեղասպանությունը վրաց պարբերական մամուլում 1914-1918 թթ. (վրացերեն)

Ռուզան Գ. ԱսատրյանԼուսինե Համբարձումյան–Մյուլլեր, Մայքլ Առլենը և նրա վիպաշխարհը

Շուշանիկ Գ. Զոհրաբյան – Արշակ Ֆեթվաճեան։ Աշխատասիրութեամբ Լ. Բ. Չուգասզեանի, «Հայ արուեստի վարպետներ եւ գանձեր»

ՎԱՎԵՐԱԳՐԵՐ
Մկրտիչ Դ. Դանիելյան (Վանաձոր)
ՌՈՍՏՈՄԸ ՌՈՒՄԻՆԻԱՅՈՒՄ 1894-1895 ԹՎԱԿԱՆՆԵՐԻՆ
Նորահայտ վավերագրեր Ռուսաստանյան կայսրության արտաքին քաղաքականության արխիվից

ՀԱՎԵԼՎԱԾ
Անահիտ Գ. Նահապետյան (Գյումրի)
ԱՐՏԱՇԵՍ ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆԻ ԳՐԱՊԱՏՄԱԿԱՆ ԵՎ ՀՈԳԵԲԱՆԱԿԱՆ ԸՆԿԱԼՈՒՄՆԵՐԻ ՇՈՒՐՋ
Նահատակ գրողի և մտավորականի հիշատակին