«ՎԷՄ», Զ (ԺԲ) ՏԱՐԻ ԹԻՎ 3 (47), ՀՈՒԼԻՍ-ՍԵՊՏԵՄԲԵՐ 2014

ԽՄԲԱԳՐԱԿԱՆ
ԵՎՐԱՍԻԱԿԱՆ ՔԱՈՍԻ ՆԱԽԱՆՇԱՆՆԵՐԸ

ՀԻՄՆԱՔԱՐԵՐ
Աշոտ Վ. Ոսկանյան
ԱՎԱՆԴՈՒԹՅԱՆ ԱՐԴԻԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ
Հանս-Գեորգ Գադամերի «ունիվերսալ հերմենևտիկայի» հղացքի ծանրակետերը

ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆ
Արամ Ս. Սայիյան
ԱՐԱՐԱՏԻ 1926-1930 ԹԹ. ԱՊՍՏԱՄԲՈՒԹՅՈՒՆԸ
ՀՅ Դաշնակցություն-Հոյբուն համագործակցության և տարածաշրջանային զարգացումների համատեքստում

ԳՐԱԿԱՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ
Սերգեյ Ն. Սարինյան
ՄՀԵՐԻ ԱՌԱՍՊԵԼԸ ԸՍՏ ԼԵՎՈՆ ԽԵՉՈՅԱՆԻ «ՄՀԵՐԻ ԴՌԱՆ ԳԻՐՔԸ» ՎԵՊԻ (Լուծու՞մ, թե՞ փակուղի)

ԼԵԶՎԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
Վարդան Զ. Պետրոսյան
ՆԻԿՈԼ ԱՂԲԱԼՅԱՆ ՀԱՅԵՐԵՆԱԳԵՏԸ
Նշանավոր գրաքննադատի լեզվաբանական մտորումները

ՀՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ
Արսեն Է. Հարությունյան
ԳՐԻՉ, ԾԱՂԿՈՂ ԵՐԵՄԻԱ ՕՇԱԿԱՆՑԻՆ ԵՎ ՆՐԱ ՏԱՊԱՆԱԳԻՐԸ

ՄՇԱԿՈՒՅԹ
Ալեքսանդր Ս. Ջալալյան
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԵՎ ՎՐԱՍՏԱՆԻ ԵՐԿՄՈՒՅԹ ԳՄԲԵԹԱՎՈՐ ԵԿԵՂԵՑԻՆԵՐԻ ՏԻՊԻ ԾԱԳՈՒՄՆԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ

ՀԻՇՈՂՈՒԹՅՈՒՆ
Սամվել Ա. Պողոսյան
ՄԵԳԻԴՈՅԻ ՃԱԿԱՏԱՄԱՐՏԸ ԵՎ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ԼԵԳԵՈՆԸ
Թուրքական բանակի ջախջախումը Պաղես տինում, Լիբանանում և Սիրիայում 1918 թ. աշնանը

ԼՐԱՏՈՒ
Թադևոս Ա. Խաչատրյան
ՀԱՅՈՑ ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ԵՐԿՈՒ ԴԱՐԵՐԸ ԵՎ ԻՐ ՄԵԿՆԱԲԱՆԸ
Նվիրվում է ակադեմիկոս Սերգեյ Սարինյանի ծննդյան 90-ամյակին

Ռուբինա Բ. Փիրումեան (Լոս-Անջելես)
ՑԵՂԱՍՊԱՆԱԳԷՏՆԵՐԻ ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ԸՆԿԵՐԱԿՑՈՒԹԵԱՆ 11-ՐԴ ՀԱՄԱԳՈՒՄԱՐԸ
Յուլիս 16-19, 2014, Ուինիփեգ, Մանիթոբա, Կանադա

ԳՐԱԽՈՍՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
Արտակ Ա. Դաբաղյան
ԿԱՐԵՎՈՐ ՆԵՐԴՐՈՒՄ ՌԱԶՄԻ ՊԱՏՄՈՒԹՅԱՆ ԱՍՊԱՐԵԶՈՒՄ
War and Warfare in Late Antiquity: Current Perspectives by Alexander Sarantis and Neil Christie

ԱՐԽԻՎ
Ավագ Ա. Հարությունյան
ՀՅ ԴԱՇՆԱԿՑՈՒԹՅԱՆ 1918-1920 ԹԹ. ՊԱՏՄՈՒԹՅԱՆ ՎԱՎԵՐԱԳՐԵՐԸ
Մաս ութերորդ: ՀՅԴ Գերագույն դատական ատյանի 1920 թ. փետրվարի 27-մարտի 22-ի նիստերի արձանագրությունները

Համո Կ. Սուքիասյան
ԼԵՌ ԿԱՄՍԱՐԻ ՆՈՐԱՀԱՅՏ ՖԵԼԻԵՏՈՆՆԵՐԸ
ՀԿ(բ)Կ կենտկոմին ուղղված 1928 թ. սեպտեմբերի 7-ի նամակում

ՀԱՎԵԼՎԱԾ
Սամվել Պ. Մուրադյան
ՀԱՅՐԵՆԱՊԱՇՏՈՒԹՅԱՆ ՔՈՒՐՄԸ
Հովհաննես Շիրազի ծննդյան 100-ամյակի առիթով

Հայկ Ա. Համբարձումյան
ՀԱՄՈ ՍԱՀՅԱՆ. ԴԻՄԱՆԿԱՐԻ ՓՈՐՁ
Ծննդյան 100-ամյակի առիթով