«ՎԷՄ», Զ (ԺԲ) ՏԱՐԻ ԹԻՎ 4 (48), ՀՈԿՏԵՄԲԵՐ-ԴԵԿՏԵՄԲԵՐ 2014

ԽՄԲԱԳՐԱԿԱՆ
ԱՌԵՐԵՍՈՒՄՆԵՐԻ ՏԱՐԻՆ

ՀԻՄՆԱՔԱՐԵՐ
Գևորգ Ս. Խուդինյան
ՊԱՏՄՈՒԹՅԱՆ ԳԱՂԱՓԱՐԸ ՅՈՀԱՆ ԴՐՈՅԶԵՆԻՑ ՄԻՆՉԵՎ ՌՈԲԻՆ ՔՈԼԻՆԳՎՈՒԴ
Մաս երկրորդ։ Էռնստ Բերնհայմը և հոգեֆիզիկական պատճառականության սկզբունքը

ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆ
Սարգիս Գ. Պետրոսյան (Գյումրի)
ՀԱՅԿԱԿԱՆ ԼԵՌՆԱՇԽԱՐՀԻ ՀՆԱԳՈՒՅՆ ԿԱՌՔԵՐԻ ԵՒ ԿԱՌԱՄԱՐՏԻԿՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ

Արման Ս. Եղիազարյան
ԱՇՈՏ ԵՐԿԱԹԻ ԴԱՐԱՇՐՋԱՆԸ
Մաս առաջին։ Հայոց թագավորության պահպանման հիմնախնդիրը

ԳՐԱԿԱՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ
Հայկազուն Ս. Ալվրցյան
ՄԵԿՆՈՒԹՅՈՒՆ ԳՐ. ՆԱՐԵԿԱՑՈՒ «ՅԱՐՈՒԹԵԱՆ» ՏԱՂԻ

Սվետլանա Ռ. Թումանյան
ՇԱՀ-ԱԲԱՍԸ ԵՎ ՆՈՐ ՋՈՒՂԱՅԻ ՀԱՅԵՐԸ
Էլջին Գրոսքլոուսի «Կարմելիտը» վեպում

ՓԻԼԻՍՈՓԱՅՈՒԹՅՈՒՆ
Հակոբ Ս.Մադոյան
ՆԱԽԱՀԻՄՔԻ ՀԱՐՑԱԴՐՈՒՄԻՑ ՄԻՆՉԵՎ ՀՈԳՈՒ ՓՐԿՈՒԹՅԱՆ ԳԱՂԱՓԱՐԸ
Հին հունական փիլիսոփայության գոյաբանաիմացաբանական խնդրակարգի Կունո Ֆիշերի վերակառուցման հետքերով

ՀՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ
Աստղիկ Ա. Բաբաջանյան, Արտավազդ Ս. Զաքյան
ՍԵԼԻՄԻ ՔԱՐԱՎԱՆԱՏԱՆ ՊԵՂՈՒՄՆԵՐԻ ՆԱԽՆԱԿԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ

ՄՇԱԿՈՒՅԹ
Սլավի-Ավիկ Մ. Հարությունյան (Մոսկվա)
ԺԱՆՐԻ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅԱՆ ՄՇԱԿՈՒԹԱԲԱՆԱԿԱՆ ՀԱՅԵՑԱԿԵՏԸ
Ըստ Մ. Բախտինի և Յու. Տինյանովի ուսումնասիրությունների

ՀԻՇՈՂՈՒԹՅՈՒՆ
Համո Կ.Սուքիասյան
ԶԱՆԳԵԶՈՒՐԻ ԳԱՎԱՌԻ ԲԱԺԱՆՈՒՄԸ 1921 ԹՎԱԿԱՆԻՆ
Զանգեզուրում Խորհրդային Հայաստանի և Խորհրդային Ադրբեջանի միջպետական սահմանի ձևավորման պատմությունից

ՔՆՆԱՐԿՈՒՄՆԵՐ
Ատոմ Շ. Մարգարյան
ԵՎՐԱՍԻԱԿԱՆ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԱՅԼԸՆՏՐԱՆՔԸ
Հնարավորությունների և մարտահրավերների սահմանագծին

ԳԻՏԱԳՈՐԾՆԱԿԱՆ
Տիգրան Ռ. Եփրեմյան
ԿՈՆՍՏՐՈՒԿՏԻՎԻԶՄԻ ԱԿՈՒՆՔՆԵՐՈՒՄ. ՀՈՒԳՈ ԳՐՈԹԻՈՒՍ

Դավիթ Վ. Պետրոսյան
ԼՐԱԳՐՈՂ-ԱՐՏԱՔԻՆ ՀԱՍՑԵԱՏԵՐ ԵՐԿԽՈՍՈՒԹՅԱՆ ՄԻ ՔԱՆԻ ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
Հայկական մեդիատեքստերի օրինակով

ԼՐԱՏՈՒ
ՈԳԵԿՈՉՈՒՄ ԺԱՆ ԺՕՌԷՍԻ ՄԱՀՈՒԱՆ ՀԱՐԻՒՐԱՄԵԱԿԻ
Ազգային Ժողով, Ֆրանսա, 3 նոյեմբեր, 2014

ՀՅ ԴԱՇՆԱԿՑՈՒԹԵԱՆ ԲԻՒՐՈՅԻ ԽՈՍՔԸԴոկտոր Մկրտիչ Մկրտչեան (Պէյրութ)

Վէնսան Տիւքլէր (Փարիզ)
ԺԱՆ ԺՕՌԷՍ ԵՒ ՀԱՅ ԺՈՂՈՎՈՒՐԴԻ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹԻՒՆԸ
Պատմական ճառի մը դարձակէտը (ֆրանսերեն)

ԳՐԱԽՈՍՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
Գ.Խ.ՎԵՐԱԴԱՐՁԻ ՄԵԾ ԽՈՐՀՈՒՐԴԸ Ara Krikorian. Christapor Mikaëlian et le sultan turc. Le grand defi

ԱՐԽԻՎ
Ավագ Ա. Հարությունյան
ՀՅ ԴԱՇՆԱԿՑՈՒԹՅԱՆ 1918-1920 ԹԹ. ՊԱՏՄՈՒԹՅԱՆ ՎԱՎԵՐԱԳՐԵՐԸ
Մաս իններորդ: ՀՅԴ  Գերագույն դատական ատյանի 1920 թ. մարտի 24-ապրիլի 16-ի նիստերի արձանագրությունները

ՀԱՎԵԼՎԱԾ
Վազգեն Ա. Գաբրիելյան
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՏԱՐԱԳԻՐ ԲԱՆԱՍՏԵՂԾԸ
Մուշեղ Իշխանի ծննդյան 100-ամյակի առիթով