«ՎԷՄ», Է (ԺԳ) ՏԱՐԻ ԹԻՎ 3 (51), ՀՈՒԼԻՍ-ՍԵՊՏԵՄԲԵՐ 2015

ԽՄԲԱԳՐԱԿԱՆ
ԹՈՒՐՔ-ՔՐԴԱԿԱՆ ԴԻՄԱԿԱՅՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ԱՐԵՎՄՏՅԱՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՃԱԿԱՏԱԳԻՐԸ

ՀԻՄՆԱՔԱՐԵՐ
Ֆրանկ Ռ. Անկերսմիթ (Գրոնինգեն)
ՎԵՑ ԴՐՈՒՅԹ ՆԱՐԱՏԻՎԻՍՏԱԿԱՆ ՊԱՏՄՈՒԹՅԱՆ ՓԻԼԻՍՈՓԱՅՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ
Առաջաբանը և թարգմանությունը՝ Դավիթ Ռ. Մոսինյան

ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆ
Կարեն Ա. Մաթևոսյան
ԳՐԻԳՈՐ ԱՊԻՐԱՏ ՄԱԳԻՍՏՐՈՍ
11-րդ դարի մոռացված մեծ իշխանը

Արարատ Մ. Հակոբյան
ՆՈՄԵՆԿԼԱՏՈՒՐԱՅԻ ՁԵՎԱՎՈՐՈՒՄԸ ԽՈՐՀՐԴԱՅԻՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆՈՒՄ 1920-ԱԿԱՆ ԹՎԱԿԱՆՆԵՐԻՆ

ԳՐԱԿԱՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ
Երվանդ Գ. Տեր-Խաչատրյան
ԿՈՍՏԱՆ ԶԱՐՅԱՆԻ «ՆԱՒԸ ԼԵՐԱՆ ՎՐԱՅ» ՎԵՊԸ

ԼԵԶՎԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
Վարդան Զ. Պետրոսյան
ՀԱՅԿԱԿԱՆ ԵՎ ՀՆԴԵՎՐՈՊԱԿԱՆ ԵՐԿԲԱՐԲԱՌԱՅԻՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԵՐԸ
Տարաժամանակյա տիպաբանության փորձ

ՀՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ
Նժդեհ Ա. Երանյան
ՆՈՐ ՏՎՅԱԼՆԵՐ ԱՐՑԱԽԻ ԵՐԿԱԹԵԴԱՐՅԱՆ ՄշԱԿՈՒՅԹԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ

ՄՇԱԿՈՒՅԹ
Սլավի-Ավիկ Հարությունյան (Մոսկվա)
ԺԱՆՐԻ ԽՆԴԻՐԸ ԱՐՎԵՍՏՈՒՄ
Ժանրի տարբերակման չափանիշներն ու հիմքերը

ՀԻՇՈՂՈՒԹՅՈՒՆ
Գևորգ Ս.Ստեփանյան
1921 Թ. ՓԵՏՐՎԱՐԻ 14-18-Ի ԻՐԱԴԱՐՁՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԵՐԵՎԱՆԻ ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ ԲԱՆՏՈՒՄ
Նոր մանրամասներ Հայհեղկոմի ոճրագործությունների վերաբերյալ

ԳՐԱԽՈՍՈՒԹՅՈՒՆՆեՐ
Վրէժ – Արմէն Ե. Արթինեան (Մոնրեալ) – Jean-Paul Demoule, MAIS OÙ SONT PASSÉS LES INDO-EUROPÉENS?

ԱՐԽԻՎ
Գևորգ Ս. Խուդինյան
ԴԱՇՆԱԿՑԱԿԱՆ ԸՆԴՀԱՏԱԿԻ ԼԵԳԵՆԴԸ
Մի ուշագրավ վավերագիր Ավետիս Ղարիբյանի (Պադվալի Վաղո) հեղափոխական գործունեության մասին

ՄԱՐ-Ի ՆՈՐԱՀԱՅՏ ՀՈՒՇԵՐԸ
Մաս առաջին։ ՀՅ Դաշնակցության գործունեության առաջին տարիները
Պատրաստեցին՝ Ռուբեն Հ. Գասպարյանը և Ռուբեն Օ. Սահակյանը

Հովիկ Բ. Գրիգորյան
ԱՐՇԱԿ ՉՈՊԱՆՅԱՆԻ ՆԱՄԱԿՆԵՐԸ ԱՐՓԻԱՐ ԱՐՓԻԱՐՅԱՆԻՆ
Օսմանյան դրամատան գրավման և դրա հետևանքների մասին

ՀԱՎԵԼՎԱԾ
Գեղամ Մ. Բադալյան
ԱՐԵՎՄՏՅԱՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՊԱՏՄԱԺՈՂՈՎՐԴԱԳՐԱԿԱՆ ՆԿԱՐԱԳԻՐԸ ՄԵԾ ԵՂԵՌՆԻ ՆԱԽՕՐԵԻՆ
Մաս երկրորդ. Վանի վիլայեթի հարավային ու արևմտյան գավառները և Վան քաղաքը