«ՎԷՄ», ԺԲ (ԺԸ) ՏԱՐԻ ԹԻՎ 1 (69), ՀՈՒՆՎԱՐ-ՄԱՐՏ 2020

ԽՄԲԱԳՐԱԿԱՆ
ՍԵՎՐԻ ՀԵՏԱԳԻԾԸ

ՀԻՄՆԱՔԱՐԵՐ
Ալեքսանդր Ս. Մանասյան
ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՄԱՐԴՈՒ ԵՎ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆ ՄԱՐԴՈՒ ՀԱԿԱՄԱՐՏՈՒԹՅՈՒՆԸ

Որպես դարաշրջանի հիմնական հակասություն

ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆ
Սարգիս Գ. Պետրոսյան (Գյումրի)
ԽԵԹԱԿԱՆ ԱՐՔԱ ՍՈՒՊԻԼՈՒԼԻՈՒՄԱ I-Ի ԿՆԻՔԻ

Եվ հայկական երկնային խորհրդանշանների ընդհանրությունները

ՊԱՏՄՈՒԹՅԱՆ ՏԵՍՈՒԹՈՅՒՆ
Սեյրան Ա. Զաքարյան
ԱԶԳԱՅՆՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՄԻՋԱԶԳԱՅՆՈՒԹՅԱՆ ՄԵԾ ՏԵՍԱԲԱՆԸ

Միքայել Վարանդյանի ծննդյան 150-ամյակի առթիվ

ԳՐԱԿԱՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ
Աննա Ս. Միկոյան
ՖՐՈՅԴՅԱՆ ԵՐԱԶՆԵՐԻ ԽՈՐՀՐԴԱՆԻՇՆԵՐԸ ԶԱՐԵՀ ՈՐԲՈՒՆՈՒ ԱՐՁԱԿՈՒՄ

ԼԵԶՎԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
Դավիթ Ս. Գյուրջինյան
«ՎՐԱՍՏԱՆՈՒՄ ԱՊՐՈՂ ՀԱՅ» ՆՇԱՆԱԿՈՂ ՀԱՅԵՐԵՆ ԲԱՌԱՅԻՆ ՏԱՐԲԵՐԱԿՆԵՐԸ

Սեդա Ք. Գասպարյան
ԼԵԶՎԻ ՄՏԱՇԱՀԱՐԿԱՅԻՆ ԿԻՐԱՌՈՒԹՅՈՒՆԸ ԹՈՒՐՔԻԱՅԻ ՔՐԵԱԿԱՆ ՕՐԵՆՍԳՐՔԻ 301-ՐԴ ՀՈԴՎԱԾՈՒՄ

ՓԻԼԻՍՈՓԱՅՈՒԹՅՈՒՆ
Գևորգ Գ. Հակոբյան
ԱՐԴԱՐՈՒԹՅՈՒՆՆ ՈՒ ՃՇՄԱՐՏՈՒԹՅՈՒՆԸ ԻՐԱՎԱՔԱՂԱՔԱԿԱՆ ՈԼՈՐՏՈՒՄ

Որոշ բարդություններ և դրանց լուծումները

ՊԱՏՄԱԿԱՆ ԺՈՂՈՎՐԴԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ
Գեղամ Մ. Բադալյան
ԱՐԵՎՄՏՅԱՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՊԱՏՄԱԺՈՂՈՎՐԴԱԳՐԱԿԱՆ ՆԿԱՐԱԳԻՐԸ ՄԵԾ ԵՂԵՌՆԻ ՆԱԽՕՐԵԻՆ

Մաս 9: Դիարբեքիրի վիլայեթի Դիարբեքիրի սանջակը և Մարդինի ու Ջեզիրեի գավառները

ՄՇԱԿՈՒՅԹ
Շուշանիկ Գ. Զոհրաբյան (Փարիզ)
ԱՐԱ ՂԱԶԱՐՅԱՆԻ «ՏԱՃԱՐ» ՍՏԵՂԾԱԳՈՐԾՈՒԹՅՈՒՆԸ

Նվիրված Լեոնարդո դա Վինչիի հիշատակին

ՀԻՇՈՂՈՒԹՅՈՒՆ
Արարատ Մ. Հակոբյան
ՄԱՐՏԻ 16, ԹԵ՞ 18

Մոսկվայի 1921 թ. ռուս-թուրքական պայմանագրի ստորագրման ժամկետների շուրջ

ՔՆՆԱՐԿՈՒՄՆԵՐ
Դավիթ Վ. Պետրոսյան
ՀԵՂԻՆԱԿԻ ՆԵՐՔԻՆ ԺԱՄԱՆԱԿԸ ԳԵՂԱՐՎԵՍՏԱԿԱՆ ՊԱՏՈՒՄԻ ՀԱՄԱՊԱՏԿԵՐՈՒՄ

Ա. Դը Սենտ-Էքզյուպերիի «Գիշերային թռիչք» վիպակի օրինակով

ԳԻՏԱԳՈՐԾՆԱԿԱՆ
Սարգիս Մ. Մկրտչեան
ՊԱՆԹԻՒՐՔԻԶՄ ԵՒ ՊԱՆԱԶԵՐԶՄ

Համեմատական քննութիւն

ԳՐԱԽՈՍՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
Աշխեն Էդ. Ջրբաշյան
ԱՐԺԵՔԱՎՈՐ ՆԵՐԴՐՈՒՄ ՇԱՆԹԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ՄԵՋ

ԱՐԽԻՎ
Ռուբեն Օ. Սահակյան
ԹՈՎՄԱՍ ՆԱԶԱՐԲԵԿՅԱՆԻ ԱՆՏԻՊ ՀՈՒՇԵՐԸ

Ռազմական գործողությունները Կովկասյան ճակատում 1914 թ. հուլիսից մինչև 1916 թ. ապրիլի 26-ը
Տետր 5 և 6: 1915 թ. օգոստոսի 14-ից մինչև 1915 թ. դեկտեմբերի 31-ը

ՀԱՎԵԼՎԱԾ
Սարգիս Ռ. Մելքոնյան
ԳԱՐԵԳԻՆ Ա. ՀՈՎՍԵՓՅԱՆ. ԵՐԱՆԱՇՆՈՐՀ ՀԱՅՐԱՊԵՏՆ ՈՒ ՄԵԾ ԳԻՏՆԱԿԱՆԸ

Մաս Դ. Ազգային-հասարակական գործունեությունը 1914-1917 թթ.