«ՎԷՄ», ԺԶ (ԻԲ) ՏԱՐԻ ԹԻՎ 1 (85), ՀՈՒՆՎԱՐ-ՄԱՐՏ 2024

ԽՄԲԱԳՐԱԿԱՆ
ՀԱՅԵՐԻ ՎԱԽԵՐԸ ՉԱՓԵԼՈՒ ԺԱՄԱՆԱԿԸ

ՀԻՄՆԱՔԱՐԵՐ
Սուրեն Ա. Մանուկյան
ՑԵՂԱՍՊԱՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ՈՒՍՈՒՄՆԱՍԻՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԺԱՄԱՆԱԿԱԿԻՑ ՄԻՏՈՒՄՆԵՐԸ

ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆ
Վահրամ Ռ. Բալայան, Մելանյա Գ. Բալայան
ՂԱԶԱՆՉԵՑՈՑ ՍՈՒՐԲ ԱՄԵՆԱՓՐԿԻՉ ԵԿԵՂԵՑԻՆ ՈՐՊԵՍ ԱՐՑԱԽԻ ԹԵՄԻ ՆՍՏԱՎԱՅՐ

ԳՐԱԿԱՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ
Սեյրան Զ․ Գրիգորյան
ՇԱՐԼՈՏՏԱ ՇՈՒԼՑԻ ԿԵՐՊԱՐԸ Խ․ ԱԲՈՎՅԱՆԻ «ԴՈՐՊԱՏՅԱՆ ՕՐԱԳՐԵՐՈՒՄ»
Եվ Ե․ Չարենցի «Դեպի լյառը Մասիս» պոեմում

ԼԵԶՎԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
Վարդան Զ. Պետրոսյան
ՈՉ ԵՐԿԲԱՐԲԱՌԱՅԻՆ ԾԱԳՈՒՄ ՈՒՆԵՑՈՂ ԵՐԿԲԱՐԲԱՌԱԿԵՐՊԵՐԸ ՀԻՆ ՀԱՅԵՐԵՆՈՒՄ
(տարաժամանակյա և ապաժամանակյա հայեցակերպեր)

Յուրի Ս. Ավետիսյան
ՁԵՎԱԲԱՆՈՒԹՅԱՆ ՀԱՐՑԵՐ
(զրոն որպես թվական, մերոնք և ձերոնք բառերը որպես դերանուն)

ՄՇԱԿՈՒՅԹ
Մարինե Պ. Սարգսյան
ՀԱՅԵՐԵՆ ՀՆԱՏԻՊ ԳՐՔԵՐԻ ՏՊԱԳԻՐ ՀԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆՆԵՐԸ
Եվ հիշատակարանային բնույթի միավորները

ՀԻՇՈՂՈՒԹՅՈՒՆ
Անի Վ. Ղազարյան
ՐԱՖՖՈՒ «ԽԵՆԹԸ» ԵՎ ԱՎ. ԻՍԱՀԱԿՅԱՆԻ «ՈՒՍՏԱ ԿԱՐՈ» ՎԵՊԵՐԻ ՀԵՐՈՍՆԵՐԻ ԵՐԱԶՆԵՐԸ. ԶՈՒԳԱՀԵՌՆԵՐ

ՔՆՆԱՐԿՈՒՄՆԵՐ
Հռիփսիմե Ա. Զաքարյան
ՀԵՂԻՆԱԿ – ՍՏԵՂԾԱԳՈՐԾՈՒԹՅՈՒՆ – ԸՆԹԵՐՑՈՂ ՓՈԽՀԱՐԱԲԵՐԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ԽՆԴԻՐԸ Միջտեքստայնության տեսության համատեքստում

ԳԻՏԱԳՈՐԾՆԱԿԱՆ
Աննա Ջ․ Տոմեյան
ԿՈՐԵԱԿԱՆ ԵՐԿՈՒ ԿՐԹԱԿԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԵՐՆ`
Ազգային ինքնության ձևակերպման ճանապարհին…

ԳՐԱԽՈՍՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
Մհեր Ա. Հարությունյան
ԱԶԳԱՅԻՆ-ՊԵՏԱԿԱՆ ԳՈՐԾՉԻ ՀՈԻՇԵՐԸ
«Անցեալի յուշեր»/Զ. Եօլեան: Կազմողներ՝ Ա. Ազիզեան, Ա. Սիմոնեան

Ժիրայր Ա. Քոչարեան (Բեռլին, Գերմանիա)
ԾԱՆՐԱԿՇԻՌ ՆԵՐԴՐՈՒՄ ՀԱՄԵՄԱՏԱԿԱՆ ՑԵՂԱՍՊԱՆԱԳԻՏՈՒԹԵԱՆ ԱՍՊԱՐԵԶՈՒՄ
Tessa Hofmann, Der Genozid an den indigenen Christen des Osmanischen Reiches: Armenier, Griechen, Syro-Aramäer/Assyrer/Chaldäer։ eine ausführliche Dokumentation mit drei Modulen von je neun Unterrichtseinheiten

ԱՐԽԻՎ
Աշոտ Ն. Հայրունի, Լուսինե Ս. Սահակյան
ՅՈՀԱՆՆԵՍ ԼԵՓՍԻՈՒՍԻ ՀԱՅԱՆՊԱՍՏ ՆԱԽԱՁԵՌՆՈՒԹՅԱՆ ՀԵՏՔԵՐՈՎ
Գերմանիայի Կ Պոլսի դեսպանատանը հանձնված Լիպարիտ Նազարյանցի և Խաչատուր Մալումյանի գաղտնի Տեղեկագիրը

ՀԱՎԵԼՎԱԾ
Հայկանուշ Ա․ Շարուրյան, Ռուզան Ռ․ Ղազարյան
ՍՊԱՍՄԱՆ ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐԸ ՊԻԵՌ ԼՈԹԻԻ և ԳՐԻԳՈՐ ԶՈՀՐԱՊԻ ԵՐԿԵՐԻ ՀԱՄԱՏԵՍՔՍՏՈՒՄ (անգլերեն)

«ՎԷՄ»-Ի 2023 Թ. ՀՐԱՊԱՐԱԿՈՒՄՆԵՐԻ ՄԱՏԵՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ՑԱՆԿ