Գրախոսություններ

«Հրանտ Մաթեւոսյան» ֆիլմի գրախոսություն*

Հայ մշակույթի գործիչների վերաբերյալ ֆիլմերի շարքում իր տեսակով առանձնանում է Սլավի — Ավիկ Հարությունյանի հեղինակած ֆիլմը…

Read more - Ամբողջը →

Ժենյա Քալանթարյանի «Եղիշե Չարենց, ուսումնասիրություններ» ժողովածուն*

2012-ին հրատարակված այս ուշագրավ ժողովածուն ընդգրկում է վաստակաշատ գրականագետ Ժենյա Քալանթարյանի տարբեր տարիների անդրադարձները մեծ բանաստեղծի ստեղծագործության շրջափուլերին…

Read more - Ամբողջը →

Նիկողայոս Ադոնցի հրապարակախոսական ժառանգությունը*

by/հեղինակ[ներ]
0
26/12/2012

Երևանում` Գալուստ Գյուլբենկան հիմարկության մեկենասությամբ, հրապարակվել է Նիկողայոս Ադոնցի երկերի Զ հատորը, որն ընդգրկում է ականավոր պատմաբանի հրապարակախոսական ժառանգությունը։ Հատորում զետեղված է 32 միավոր հոդված և նյութ, որոնցից 16-ը լույս է տեսնում առաջին անգամ:

Read more - Ամբողջը →

Հայոց Ցեղասպանությունը Վրաց Պարբերական Մամուլում 1914-1918թթ., Թբիլիսի, «ՈՒնիվերսալի» Հրատարակչություն, 2011, 163+26էջ (Վրացերեն)

Հայոց ցեղասպանության մասին տարբեր լեզուներով լույս տեսած ուսումնասիրությունների, փաստաթղթերի ու նյութերի ժողովածուների շարքը համալրելու եկավ 2011 թ. վերջերին Թբիլիսիում հրատարակված «Հայոց ցեղասպանությունը վրաց պարբերական մամուլում 1914-1918 թթ.»1 ժողովածուն, որի տպագրությունը նախաձեռնել է «Արդարության և ժողովրդավարության հայ-եվրոպական դաշնության» Վրաստանի գրասենյակը: Առաջաբանի հեղինակն է պատմական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր Օթար Ջանելիձեն:

Read more - Ամբողջը →

Լուսինե Համբարձումյան-Մյուլլեր,-Մայքլ Առլենը և Նրա Վիպաշխարհը, Եր., «Զանգակ», 2012, 192էջ

0
15/06/2012

Կարդալով Լուսինե Համμարձումյան–Մյուլլերի «Մայքլ Առլենը և նրա վիպաշխարհը» մենագրությունը՝ արդեն ո՛րերորդ անգամ համոզվում ենք, թե ինչ դժվարությամμ է դեպի հայ ընթեցողը բացվում Մայքլ Առլենի (Տիգրան Գույումճյանի) գրական հարուստ աշխարհը, որքան աններելիորեն քիչ է մեր ճանաչողության սահմանը, ի՛նչ անհանդուրժող ենք անցյալներից հանիրավի ժառանգված կարծրատիպ մտայնությունների առջև…

Read more - Ամբողջը →

Արշակ Ֆեթվաճեան: Աշխատասիրութեամբ Լ. Բ. Չուգասզեանի, «Հայ Արուեստի Վարպետներ եւ Գանձեր»/1, Եր, «Փրինթինֆո», 2011, 188էջ

Աշխատության հիմնական նպատակն է լուսաբանել մեծ արվեստագետի մոռացության մատնված գեղագիտական ժառանգությունը և ցույց տալ Ֆեթվաճյանի նշանակալից դերը հայ գեղանկարչության, որոշ չափով նաև՝ արվեստագիտության զարգացման ասպարեզում:

Read more - Ամբողջը →

Սուրէն Դանիէլեան, Միջուկի Տրոհումը. Սփիւռքահայ Գրականութեան Պատմութիւն, Գիրք 1, Ներածութիւն, Եր., «Զանգակ-97», 2011, 408 էջ

0
15/03/2012
Read more - Ամբողջը →

Սերգեյ Աղաջանյան, Գուրգեն Մահարու արձակի Պոետիկան, Եր., ԵՊՀ հատ., 2011, 304 էջ

0
15/03/2012
Read more - Ամբողջը →

ՄԱԿ-ի 1948թ. Դեկտեմբերի 9-ի Կոնվենցիան և Հայոց Ցեղասպանությունը

0
15/12/2011

Այս տարի լրացավ ՄԱԿ-ի «Ցեղասպանության հանցագործության կանխարգելման ու դրա համար պատժի մասին» կոնվենցիայի (այսուհետև՝ Կոնվենցիա) ուժի մեջ մտնելու 60-ամյակը: Համաձայն փաստաթղթի XIII հոդվածի՝ այն պետք է ուժի մեջ մտներ ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղարի մոտ Կոնվենցիայի վավերացումից կամ դրան միանալու 20-րդակտի դեպոնացումից 90 օր հետո,1 ինչը տեղի ունեցավ 1951 թ. հունվարի 12-ին…

Read more - Ամբողջը →

Աշոտ Պետրոսեան, Մեծն Շահեն, Եր., Հեղինակային Հրատ., 2011, 732էջ

Անցյալ դարավերջի Արցախյան գոյամարտում նվաճված պատմական հաղթանակի մեջ չափազանց կարևոր է Շահումյանի շրջանի և Գետաշենի ենթաշրջանի ինքնապաշտպանական մարտերի դերն ու նշանակությունը, որոնցում ծանրակշիռ ներդրում է ունեցել պետական, քաղաքական և ռազմական գործիչ Շահեն Մեղրյանը…

Read more - Ամբողջը →