«ՎԷՄ», Ա (Զ) ՏԱՐԻ ԹԻՎ 2 (27), ՀՈՒԼԻՍ-ՍԵՊՏԵՄԲԵՐ 2009

ԽՄԲԱԳՐԱԿԱՆ
ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՏՊԱԳՐՈՒԹՅԱՆ 500-ԱՄՅԱԿԻՆ ԸՆԴԱՌԱՋ

ՀԻՄՆԱՔԱՐԵՐ
Սերգեյ Ն. Սարինյան
ՀԱՅ ԳՐԱԿԱՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ. անցյալը և ներկան

ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆ
Սերգեյ Կ. Զավրիև(Մոսկվա), Սոնյա Ս. Միրզոյան
ԶԱՎԱՐՅԱՆ-ԶԱՎՐԻԵՎՆԵՐԻ ՏՈՀՄԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ
Հյուսիսային Լոռու (Սոմխեթի) հայ ազնվականության շառավիղները

ԳՐԱԿԱՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ
Արամ Գ. Ալեքսանյան
ՀԱԿՈԲ ՊԱՐՈՆՅԱՆԻ ՍՏԵՂԾԱԳՈՐԾՈՒԹՅԱՆ ՀԵՏԱԶՈՏՄԱՆ ՄԵԹՈԴԱԲԱՆՈՒԹՅԱՆ ՈՒՐՎԱԳԻԾ

ՄՇԱԿՈՒՅԹ
Մարինա Գ. Ստեփանյան
ՍԵՅՐԱՆ ԽԱԹԼԱՄԱՋՅԱՆ. նկարիչը, մարդը, քաղաքացին

ՀԻՇՈՂՈՒԹՅՈՒՆ
Մարիամ Վ. Հովսեփյան
ԱՐԵՎՄՏԱՀԱՅ ԼՐԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ԴՐՈՇԱԿԱԿԻՐԸ
Կ. Պոլսի «Ազատամարտ» օրաթերթի 100-ամյակի առիթով

ԳԻՏԱԳՈՐԾՆԱԿԱՆ
Արմեն Ց. Մարուքյան
ԵՐԻՏԹՈՒՐՔԵՐԻ ԴԱՏԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՊԱՏՄԱԻՐԱՎԱԿԱՆ ՀԵՏԵՎԱՆՔՆԵՐԸ.
Հայոց ցեղասպանության միջազգային ճանաչման համատեքստում

Ատոմ Շ. Մարգարյան
ԱԶԳԱՅԻՆ ՆՈՐԱՄՈՒԾԱՅԻՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԸ.
Զարգացման մարտահրավերների համատեքստում

ԳՐԱԽՈՍՈՒԹՅՈՒՆ
Ժան-Փիէր Մահէ (Փարիզ)Հիլդա Գալֆայեան-Փանոսեանի «ԱՐԵՒՄՏԱՀԱՅ ԳՐԱԿԱՆ ԼԵԶՈՒԻ ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՁԵՌՆԱՐԿ»Ը

ԼՐԱՏՈՒ
Գ.Խ.
ԹՅՈՒՐՔԵՐԸ, ԹՈՒՐՔԵՐԸ ԵՎ ՄԵՆՔ «ԹՅՈՒՐՔԱԿԱՆ ԱՇԽԱՐՀ, ԿՈՎԿԱՍ ԵՎ ԻՐԱՆ
Քաղաքակրթական փոխգործակցության խաչմերուկ» միջազգային գիտաժողովի մասին

ՎԱՎԵՐԱԳՐԵՐ
Երվանդ Գ. Փամբուկյան (Բեյրութ)
ԻՆՉՊԵ՞Ս ԿԱՆԽՎԵՑ ԱՐԵՎԵԼԱՀԱՅՈՒԹՅԱՆ ԲՆԱՋՆՋՈՒՄԸ 1905-1906 ԹԹ.
Ռոստոմի ծածկագիր նամակ-հրահանգները

Ավագ Ա. Հարությունյան
ՀՅ ԴԱՇՆԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ՄԵԾ ԴԱՏԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ԹՂԹԱԾՐԱՐՆԵՐԸ

Համո Օհանջանյանի դատական գործը

Ռուբեն Օ.Սահակյան
ԱՐԵՎՄՏՅԱՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՎԵՐԱՇԻՆՈՒԹՅԱՆ ԽՆԴԻՐԸ 1915-1917ԹԹ.
Վավերագրեր Երզնկայի և Բաբերդի հայության 1916-1917թթ. վիճակի մասին

ՀԱՎԵԼՎԱԾ
Ա. Հ.
ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՀՈՂԵՐԻ ՀԱՐՑԸ ԽՈՐՀՐԴԱ-ԹՈՒՐՔԱԿԱՆ ԲԱՆԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐՈՒՄ (1967-1973թթ.)
Գնդապետ Գուրգեն Նալբանդյանի գաղտնի զեկուցագիրը և կից փաստաթղթերը