«ՎԷՄ», Բ (Ը) ՏԱՐԻ ԹԻՎ 1 (29), ՀՈՒՆՎԱՐ-ՄԱՐՏ 2010

ԽՄԲԱԳՐԱԿԱՆ
ՍԵՊԸ ՍԵՊՈՎ ԵՆ ՀԱՆՈՒՄ

ՀԻՄՆԱՔԱՐԵՐ
Արմեն Ց. Մարուքյան
ԹՈՒՐՔԻԱՅԻ ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ-ԻՐԱՎԱԿԱՆ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅԱՆ ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐԸ
Ամփոփում եւ առաջարկներ

ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆ
Ալբերտ Ա. Ստեփանյան
ՔԱՂԱՔԱԿՐԹԱԿԱՆ ՀԱՎԱՍԱՐԱԿՇՌՈՒԹԵԱՆ ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐԸ ՄԵԾ ՀԱՅՔՈՒՄ
Մաս երրորդ. Արտահանրութային քաղաքակրթական համեոստասիսը.Տիգրան II

ԳՐԱԿԱՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ
Սեյտան Զ. Գրիգորյան
ՄԵԾ ԵՂԵՌՆԻ ՎԵՐՀՈՒՇԸ ՎԱՀԱԳՆ ԴԱՎԹՅԱՆԻ ՊՈԵԶԻԱՅՈՒՄ

ԺՈՂՈՎՐԴԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ
Լուսինե Ս. Սահակյան
ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՏԵՂԱՆՈՒՆՆԵՐԻ ԹՈՒՐՔԱՑՄԱՆ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ ՕՍՄԱՆՅԱՆ ԿԱՅՍՐՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ ԵՎ ՀԱՆՐԱՊԵՏԱԿԱՆ ԹՈՒՐՔԻԱՅՈՒՄ
Էնվեր փաշային 1916թ. Հունվարի 5-ի հրամանագիրը

Ռուբինա Փիրումեան, Լոս Անջելես
ՓՈՔՐԱՄԱՍՆՈՒԹԻՒՆՆԵՐԻ ԱԶԳԱՅԻՆ ԻՆՔՆՈՒԹԵԱՆ ՀԱՐՑԸ ԹՈՒՐՔԻԱՅՈՒՄ
Խոչընդոտ երկրի բացարձակ թրքացման դէմ

ՄՇԱԿՈՒՅԹ
Ալվարդ Ս. Ղազիյան, Լիլիթ Է. Մկրտումյան
ԱՐԵՎՄՏԱՀԱՅՈՑ ՀՈԳԵՎՈՐ ԳԱՆՁԵՐԻ ՓՐԿՈՒԹՅԱՆ ՀԵՐՈՍԱԿԱՆ ՓՈՐՁԸ
Երվանդ Լալայանի արշավախմբի գործունեության մասին (1915թ. սեպտեմբեր 1916թ. մարտ)

Արթուր Ա. Հովհաննիսյան
ՀԱՅՈՑ ՄԵԾ ԵՂԵՌՆԻ ԱՐՏԱՑՈԼՈՒՄԸ ԽՈՐԵՆ ՏԵՐ-ՀԱՐՈՒԹՅԱՆԻ ԱՐՎԵՍՏՈՒՄ

ԳԻՏԱԳՈՐԾՆԱԿԱՆ
Սեդա Ք. Գասպարյան
ԵՂԵՌՆ ԲԱՌԻ ՀԱՄԱՐԺԵՔՈՒԹՅԱՆ ԴԱՇՏԸ ԱՆԳԼԵՐԵՆՈՒՄ

Վլադիմիր Դ. Վարդանյան
ՀԱՅՈՑ ՑԵՂԱՍՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
«Ցեղասպանության հանցագործության կանխարգելման եւ դրա համար պատժի մասին» ՄԱԿ-ի 1948թ. դեկտեմբերի 9-ի կոնվենցիայի դրույթների կիրառելիության հարցի շուրջ

ԳՐԱԽՈՍՈՒԹՅՈՒՆ
Լեւոն Ե. ԼաճիկյանՊԱՏՄԱԿԱՆ ՀՈՒՇԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ ՄԵԾ ԵՂԵՌՆԻ ՄԱՍԻՆ
Մարգարիտ Աճեմյան-Ահներթ, ԴՌԱՆ ԹԱԿՈՑԸ: Ճամփորդություն Հայոց ցեղասպանության խավարի միջով

ՎԱՎԵՐԱԳՐԵՐ
Ավագ Ա. Հարությունյան
ՀՅ ԴԱՇՆԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ՄԵԾ ԴԱՏԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ԹՂԹԱԾՐԱՐՆԵՐԸ
Գարեգին Խաժակի դատական գործը

Ամատունի Ս. Վիրաբյան, Գոհար Գ. Ավագյան
«ՎՇՏԱՊԱՏՈՒՄԻ» ԱՆՏԻՊ ԷՋԵՐԸ

Ռուբեն Օ. Սահակյան
ԱՐԵՎՄՏՅԱՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՎԵՐԱՇԻՆՈՒԹՅԱՆ ԽՆԴԻՐԸ
Համո Օհանջանյանի 1916թ. դեկտեմբերի 10-ի զեկուցագիրը՝ Վասպուրականի հայության վիճակի մասին

ՀԱՎԵԼՎԱԾ
Անահիտ Խ. Աստոյան
ՀԱՅԵՐՆ ՕՍՄԱՆՅԱՆ ՏՆՏԵՍՈՒԹՅԱՆ ՄԵՋ
Տնտեսական գործոնը՝ Մեծ եղեռնի դրդապատճառ