«ՎԷՄ», Գ (Թ) ՏԱՐԻ ԹԻՎ 1 (33), ՀՈՒՆՎԱՐ-ՄԱՐՏ 2011

ԽՄԲԱԳՐԱԿԱՆ
ՏԱՐԵԳԻՐՆԵՐԻ ԺԱՄԱՆԱԿԸ

ՀԻՄՆԱՔԱՐԵՐ
Նորա Մ. Արիսեան (Դամասկոս)
ՀԱՅԱՍՏԱՆՆ ՈՒ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՀԱՐՑԸ ԱՐԴԻ ԱՐԱԲԱԿԱՆ ՊԱՏՄԱԳՐՈՒԹԵԱՆ ՄԷՋ

ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆ
Ալբերտ Ա. Ստեփանյան
ՔԱՂԱՔԱԿՐԹԱԿԱՆ ՀԱՎԱՍԱՐԱԿՇՌՈՒԹՅԱՆ ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐԸ ՄԵԾ ՀԱՅՔՈՒՄ
Մաս չորրորդ։ Մեծ Հայքը և իրադրությունը Եփրատի քաղաքակրթական  սահմանին՝ Ք.ա I – Ք.հ. I դարերի շրջադարձին

ԳՐԱԿԱՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ
Վարդան Գ. Դևրիկյան
ՀԱՅՈՑ ՄԻՋՆԱԴԱՐԻ ԱԶԱՏԱԳՐԱԿԱՆ ԼԵԳԵՆԴԸ
Մաս երկրորդ: Ներսես Մեծի մարգարեական կանխասացությունը և այլ տեսիլներ

ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ՄԱՐԴԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
Աղասի Զ. Թադևոսյան
ԵՐԵՎԱՆԻ ՔԱՂԱՔԱՅԻՆ ՄՇԱԿՈՒՅԹԸ
Մաս երկրորդ: Քաղաքային առօրեականությունն ու մշակութային փոխակերպումները անկախության տարիներին

ՊԱՏՄՈՒԹՅԱՆ ՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆ
Սմբատ Խ. Հովհաննիսյան
ՖԵՐՆԱՆ ԲՐՈԴԵԼԻ ՊԱՏՄՈՒԹՅԱՆ ՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆԸ

ՄՇԱԿՈՒՅԹ
Շուշանկին Գ. Զոհրաբյան
ՎԱՐԴԳԵՍ ՍՈՒՐԵՆՅԱՆՑԸ ՂՐԻՄՈՒՄ
Յալթայի թատրոնի նորահայտ էսքիզները

ՔՆՆԱՐԿՈՒՄՆԵՐ
Հայրապետ Գ. Մարգարյան
ՍԵԲԵՈՍԻ ՊԱՏՄՈՒԹՅԱՆ «ԳԵՐԱՆԱՅ ԴԱՇՏԻ»-Ի ՄԱՍԻՆ

Արարատ Մ. Հակոբյան
ՓԵՏՐՎԱՐՅԱՆ ԱՊՍՏԱՄԲՈՒԹՅՈՒՆԸ ՀԱՅ ՊԱՏՄԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ՄԵՋ
Քննական զուգակշիռներ՝ 90-ամյա հեռավորությունից

Վահե Գ. Առաքելյան
ՀԱՅԵՐԵՆԻ ԵՎ ՊԱՐՍԿԵՐԵՆԻ ԼԵԶՎԱԿԱՆ ԸՆԴՀԱՆՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՇՈՒՐՋ

ԳԻՏԱԳՈՐԾՆԱԿԱՆ – ՀԱՅ-ԹՈՒՐՔԱԿԱՆ ՀԱՐԱԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
Անուշ Ռ. Հովհաննիսյան
ՔԵՄԱԼ ԱԹԱԹՈՒՐՔԸ ԵՎ ՀԱՅԵՐԻ ՈՒՆԵԶՐԿՄԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑԸ
Թուրքական փաստաթղթերի և հրապարակումների լուսաբանմամբ

ԳՐԱԽՈՍՈՒԹՅՈՒՆ
Գէորգ Գ. Եզգըճեան (Պէյրութ) – Նիւթեր Հ.Յ. Դաշնակցութեան պատմության համար, Է. հատոր, Խմբագիր Երուանդ Փամպուքեան

ՎԱՎԵՐԱԳՐԵՐ
Ավագ Ա. Հարությունյան
ՀՅ ԴԱՇՆԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ՄԵԾ ԴԱՏԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ԹՂԹԱԾՐԱՐՆԵՐԸ
Ավետիք Սահակյանի դատական գործը

Համո Կ. Սուքիասյան
1921 Թ. ՓԵՏՐՎԱՐԻ 18-ԻՆ ՆԱԽՈՐԴԱԾ ՁԵՐԲԱԿԱԼՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԸ
Փետրվարյան ապստամբության 90-ամյակի առիթով

ՀԱՎԵԼՎԱԾ
Տիգրան Ռ. Պետրոսյան
ԹՈՒՐՔԱԿԱՆ ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ՆՈՐԱՐԱՐԸ. ԹԵՎՖԻՔ ՖԻՔՐԵԹ
Հայ վրիժառու կերպարը «Հապաղման մի ակնթարթ» բանաստեղծության մեջ