«ՎԷՄ», Ե (ԺԱ) ՏԱՐԻ ԹԻՎ 3 (43), ՀՈՒԼԻՍ-ՍԵՊՏԵՄԲԵՐ 2013

ԽՄԲԱԳՐԱԿԱՆ
ԺԱՄԱՆԱԿԸ ԵՎ ԻՐ ՀԵՐՈՍՆԵՐԸ

ՀԻՄՆԱՔԱՐԵՐ
Սուրէն Դ. Դանիէլեան
ՀԱՅ ՆՈՐ ԳՐԱԿԱՆՈՒԹԵԱՆ ՊԱՐԲԵՐԱՑՄԱՆ ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐԸ
Խ. Աբովեանի ռոմանտիզմի և 19-րդ դարի գրական շարժումների հետագծով

ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆ
Համլետ Կ. Դավթյան
ՎԻՐՔԻ ՔՐԻՍՏՈՆԵԱՑՈՒՄԸ
Հայկական դարձերես

ԳՐԱԿԱՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ
Արամ Ս. Թոփչյան
ՎՐԵԺԻ ՄԱՍԻՆ ՊԱՏԿԵՐԱՑՈՒՄՆԵՐՆ ԷԼԻԶԱԲԵԹՅԱՆ ԱՆԳԼԻԱՅՈՒՄ ԵՎ «ՀԱՄԼԵՏ»-Ը

Պետրոս  Հ. Դեմիրճյան
ԱԶԳԱՅԻՆԻ ԴՐՍԵՎՈՐՈՒՄՆԵՐԸ ՏԻՐԱՆ ՉՐԱՔՅԱՆԻ (ԻՆՏՐԱ)  ԳԵՂԱՐՎԵՍՏԱԿԱՆ ՄՏԱԾՈՂՈՒԹՅԱՆ  ՄԵՋ

ՓԻԼԻՍՈՓԱՅՈՒԹՅՈՒՆ
Արմինե Մ. Մելքոնյան
«ՀԱՒԱՏՈՅ ՄԱՆԿՈՒՆՔ»-Ը ԵՎ «ԿԱՏԱՐԵԱԼ ՓԻԼԻՍՈՓԱ»-Ն ԸՍՏ ԴԱՎԻԹ  ԱՆՀԱՂԹԻ

ՀՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ
Արսեն Է. Հարությունյան
ՍՏԵՓԱՆՈՍ ՎԱՐԴԱՊԵՏ ԼԵՀԱՑԻՆ ԵՎ ՆՐԱ ՏԱՊԱՆԱԳԻՐԸ

ՄՇԱԿՈՒՅԹ
Էմմա  Լ. Չուգասզյան
ԵՌԱԴԵՄ ՊԱՏԿԵՐՆԵՐԸ ՀԵԹՈՒՄ Բ ԱՐՔԱՅԻ ՃԱՇՈՑՈՒՄ

ՀԻՇՈՂՈՒԹՅՈՒՆ
Սուսաննա Գ.Հովհաննիսյան
ՄԵԾԵՐԻ ՀԱՆԴԻՊՈՒՄՆԵՐԸ
Մաս առաջին։ Սիմոն Զավարյանի և Հովհաննես Թումանյանի սրտակից բարեկամությունը

Թովմաս Գ. Պողոսյան
ՀԱՅ ԱԶԱՏԱԳՐԱԿԱՆ ՊԱՅՔԱՐՆ ՈՒ ԻՆՔՆԱՊԱՇՏՊԱՆԱԿԱՆ ՄԱՐՏԵՐԸ ԱՇՈՒՂ ՋԻՎԱՆՈՒ ԵՐԳԵՐՈՒՄ

ՔՆՆԱՐԿՈՒՄՆԵՐ
Սերգեյ Ա.Աղաջանյան
ՄԵԶ ԱՆԾԱՆՈԹ ՔԱՋ ՆԱԶԱՐԸ
Ըստ Հովհ. Թումանյանի համանուն հեքիաթի

ԳԻՏԱԳՈՐԾՆԱԿԱՆ
Գայանե Խ.Չոբանյան
ԻՍԼԱՄԱԿԱՆ ՎԱՐՁԿԱՆՆԵՐԸ ՂԱՐԱԲԱՂՅԱՆ ՊԱՏԵՐԱԶՄՈՒՄ

Լուսինե Մ.Սարգսյան
ՇԱՀՈՒՄՅԱՆԻ ԱՆԿՄԱՆ ԱՌԵՂԾՎԱԾԸ
Նոր վկայությունների լույսի ներքո

ԳՐԱԽՈՍՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
Նարինե Ա. ՊետրոսյանՎարդան Մատթէոսեան, Գրական-բանասիրական ուսումնասիրութիւններ

ՎԱՎԵՐԱԳՐԵՐ
Ավագ Ա. Հարությունյան
ՀՅ ԴԱՇՆԱԿՑՈՒԹՅԱՆ1918-1920 ԹԹ. ՊԱՏՄՈՒԹՅԱՆ ՎԱՎԵՐԱԳՐԵՐԸ
Մաս չորրորդ: ՀՅԴ 9-րդ Ընդհանուր ժողովում ընտրված Դատական Ատյանի նիստերի արձանագրությունները

Վլադիմիր Ն.Ղազախեցյան
ԱԴՐԲԵՋԱՆԻ ՔԱՅՔԱՅԻՉ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅՈՒՆԸ ՀԱՅԱՍՏԱՆՈՒՄ 1920 ԹՎԱԿԱՆԻՆ
Երևանում ադրբեջանական առաքելության պահնորդների  դատական գործը

ՀԱՎԵԼՎԱԾ
Ռուբէն
ԱԽԱԼՑԽԱ-ԱԽԱԼՔԱԼԱՔԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹԻՒՆԸ
Ջավախքին նվիրված անտիպ ուսումնասիրություն I