«ՎԷՄ», Թ (ԺԵ) ՏԱՐԻ ԹԻՎ 3 (59), ՀՈՒԼԻՍ-ՍԵՊՏԵՄԲԵՐ 2017

ԽՄԲԱԳՐԱԿԱՆ
ՀԱՅԱՍՏԱՆ-ՔՐԴՍՏԱՆ. ԲԱՆՏԱՐԿՎԱԾ ՀԱՐԵՎԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

ՀԻՄՆԱՔԱՐԵՐ
Սիրանուշ Գ. Հովհաննիսյան
ԲԱՐՈՅԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ ՈՐՊԵՍ ՄՇԱԿՈՒՅԹԻ ՆԱԽԱԴՐՅԱԼ

ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆ
Սամվել Ա. Պողոսյան
ԱԼԵՔՍԱՆԴՐԵՏՈՒՄ ԱՆՏԱՆՏԻ ԶՈՐՔԵՐԻ ԱՓՀԱՆՄԱՆ ԽՆԴԻՐԸ
(1914 թ. սեպտեմբեր – 1915 թ. մարտ)

ՊԱՏՄՈՒԹՅԱՆ ՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆ
Գեւորգ Ս. Խուդինյան
ՔՐԴԵՐԸ ԵՎ ՀԱՄԱՇԽԱՐՀԱՅԻՆ ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆԸ
Աբդուլլահ Օջալանի երկերի հինգ հատորներում

ԳՐԱԿԱՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ
Նելլի Ա. Թադեւոսյան
«ՈՒՇԱՑԱԾ» ՎԱԶԳԵՆ ՇՈՒՇԱՆՅԱՆԸ
«Հեթանոսական» շարժման մատույցներում

Գրիգոր Կ. Շաշիկյան
ԺԱՆՐԻ ՁԵՎԱՓՈԽՄԱՆ ԽՆԴԻՐԸ
Աղասի Այվազյանի «Օբյեկտիվ -18» գրքում

ԼԵԶՎԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
Վարդան Զ. Պետրոսյան
ՀԻՆ ՀԱՅԵՐԵՆԻ Լ (L) ԵՎ Ղ (Ł) ՁԱՅՆՈՐԴՆԵՐԻ ԾԱԳՈՒՄԸ ԵՎ ՀՆՉԱԲԱՆԱԿԱՆ ԱՐԺԵՔԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆԸ.
տարաժամանակյա հայեցակերպ

Բագրատ Ս. Ներսիսյան
Կարինե Ժ. Սահակյան
ՅՈԹ ՀՈԼՈՎԻ ՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆԸ ՀԻՄՆԱՎՈՐԵԼՈՒ ՆՈՐ ՄԵԹՈԴ

ՀՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ
Արսեն Է. Հարությունյան
17-18-ՐԴ ԴԴ. ԵԿԵՂԵՑԻՆԵՐԻ ՈՐՄԵՐԻՆ ԱԳՈՒՑՎԱծ ԽԱՉՔԱՐԵՐԸ
Հորինվածքը, գործառույթը, հիշատակագրությունը

ՄՇԱԿՈՒՅԹ
Ռուբեն Ս. Անգալադյան (Սանկտ Պետերբուրգ)
ՀՈՎՀԱՆՆԵՍ ԱՅՎԱԶՈՎՍԿԻ – ԱՇԽԱՐՀՆ ԱՍԵՍ ԾՈՎԻՑ ՓՉՈՂ ՔԱՄԻ
ծննդյան 200-ամյակին

ՀԻՇՈՂՈՒԹՅՈՒՆ
Էդիտա Գ. Գզոյան
ԿԱՐԵՆ ԵՊՊԵՆ ԵՎ ՀԱԼԵՊԻ ՓՐԿՈՒԹՅԱՆ ՏՈՒՆԸ
Ազգերի լիգայի արխիվի փաստաթղթերում

ՔՆՆԱՐԿՈՒՄՆԵՐ
Սարգիս Ռ. Մելքոնյան,
Սամվել Ս. Մկրտչյան
ԱԼԵՔՍԱՆԴՐԻԱՅԻ 633 Թ. ԺՈՂՈՎԸ՝ Արեւելահռոմեական կայսրության միարարական նոր քաղաքականության համատեքստում

ԳԻՏԱԳՈՐԾՆԱԿԱՆ – ՊԵՏԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ՄԱՐՏԱՀՐԱՎԵՐԸ
Լիլիթ Հր. Հովհաննիսյան
Մաս առաջին։ ՀՅ Դաշնակցությունը եւ Հայաստանի երկու մասերի քաղաքական կարգավիճակի հարցը 1917 թվականին

ԼՐԱՏՈՒ
Պետրոս Հ. Դեմիրճյան
ԳՐԱԿԱՆԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ԴԱՍԱԿԱՆԸ. Սերգեյ Սարինյանի հիշատակին

ԳՐԱԽՈՍՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
Ավագ Ա. Հարությունյան – ՎԱՂՈՒՑ ՍՊԱՍՎԱծ ԱՇԽԱՏՈՒԹՅՈՒՆ, Արարատի 1926-1930 թթ. ապստամբության մասին

Քնարիկ Ա. Աբրահամեան
ՍԱՄՈՒԷԼ ՄՈՒՐԱԴԵԱՆԻ ՇԻՐԱԶԱՊԱՏՈՒՄԸ

Սերգեյ Ա. Աղաջանյան
ԴԱՎԻԹ Վ. ՊԵՏՐՈՍՅԱՆ, ՊԱՏՈՒՄ, ՄԵԴԻԱՏԵՔՍՏ, ՀԱԿԱՌԱԿ ՀԵՌԱՆԿԱՐ

ԱՐԽԻՎ
Աղասի Պ. Ազիզեան
ԱՐԽԻՒԱՅԻՆ ՎԱՒԵՐԱԳՐԵՐ ՋԵՄԱԼ ՓԱՇԱՅԻ ՍՊԱՆՈՒԹԵԱՆ ՄԱՍԻՆ

ՀԱՎԵԼՎԱԾ
Արարատ Մ. Հակոբյան
1937 ԹՎԱԿԱՆԸ ՀԱՅԱՍՏԱՆՈՒՄ
Քննական դիտարկումներ քաղաքական բռնաճնշումների 80-ամյա տարելիցի առիթով