«ՎԷՄ», ԺԲ (ԺԸ) ՏԱՐԻ ԹԻՎ 2 (70), ԱՊՐԻԼ-ՀՈՒՆԻՍ 2020

ԽՄԲԱԳՐԱԿԱՆ
ՔՐԻՍՏԱՓՈՐԻ ԿՏԱԿԸ

ՀԻՄՆԱՔԱՐԵՐ
Ռուբեն Ա. Սաֆրաստյան
ԻՄԱՍՏԱՎՈՐԵԼՈՎ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՀԱՐՑԸ 21-ՐԴ ԴԱՐՈՒՄ
Մաս առաջին։ Հայկական հարցի ձևավորումը

ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆ
Արման Ս․ Եղիազարյան
ԱՇՈՏ Գ ՈՂՈՐՄԱԾԻ ԴԱՐԱՇՐՋԱՆԸ
Մաս Բ։ Պայքար հայոց թագավորության միասնականության պահպանման համար

ՊԱՏՄՈՒԹՅԱՆ ՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆ
Գևորգ Ա․ Ճաղարյան
ԹՈՄԱՍ ՔԱՐԼԱՅԼԸ ԵՎ ՆՐԱ «Ի ՎԵՐԱՅ ՊԱՏՄՈՒԹԵԱՆ» ՀՈԴՎԱԾԸ

ԳՐԱԿԱՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ
Պետրոս Հ․ Դեմիրճյան
ՐԱՖՖԻՆ՝ ԱԶԳԱՅԻՆ ԵՎ ՀԱՄԱՄԱՐԴԿԱՅԻՆ
Ծննդյան 185-ամյակի առթիվ

ԼԵԶՎԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
Անուշ Ա․ Խաչատրյան
ԻՄԱՍՏԱՅԻՆ ԵՎ ԴԻՊՎԱԾԱՅԻՆ ՆՈՐԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ՀԱՅԱՍՏԱՆՅԱՆ ԷԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ ՄԱՄՈՒԼՈՒՄ (2018-2019 ԹԹ․) 

ՊԱՏՄԱԿԱՆ ԺՈՂՈՎՐԴԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ
Գեղամ Մ. Բադալյան
ԱՐԵՎՄՏՅԱՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՊԱՏՄԱԺՈՂՈՎՐԴԱԳՐԱԿԱՆ ՆԿԱՐԱԳԻՐԸ ՄԵԾ ԵՂԵՌՆԻ ՆԱԽՕՐԵԻՆ
Մաս 10: Դիարբեքիր քաղաքը և Դիարբեքիրի վիլայեթի Դերիկի, Սավուրի, Բալուի ու Մադենի գավառները

ՀՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ
Մայքլ Ե. Սթոուն (Երուսաղեմ), Խաչիկ Ա. Հարությունյան
ԵՐՈՒՍԱՂԵՄԻ ՍՈՒՐԲ ՀԱՐՈՒԹՅԱՆ ՏԱՃԱՐԻ ՀԱՅԵՐԵՆ ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ
Մաս առաջին։ Սուրբ Հովհաննես ավետարանիչ եկեղեցին և նրա արձանագրությունները 

ՄՇԱԿՈՒՅԹ
Հռիփսիմե Վ. Պիկիչյան
ԹԱԳԱՎՈՐ ԵՎ ԹԱԳՈՒՀԻ ԱՐԱՐԵԼՈՒ ԾԻՍԱՇԱՐԵՐԸ
Կոմիտասի և Միհրան Թումաճանի հավաքածուներում

ՀԻՇՈՂՈՒԹՅՈՒՆ
Էդգար Գ. Հովհաննիսյան
ՄԵԾԻ ՏԱՆՆ ԿԻԼԻԿԻՈ ԿԱԹՈՂԻԿՈՍՈՒԹՅԱՆ ԴՊՐԵՎԱՆՔԻ ՀԻՄՆՈՒՄԸ
Եվ նրա դերը Սիրիա-Լիբանանի հայկական համայնքների կրթական կյանքում

ՔՆՆԱՐԿՈՒՄՆԵՐ
Արմեն Ց. Մարուքյան
ԹՈՒՐՔԻԱՅԻ ԱՐՅՈՒՆՈՏ ՁԵՌՔԸ ՂԱՐԱԲԱՂՈՒՄ
Շուշիի ջարդերի 100-ամյակի կապակցությամբ

ԳԻՏԱԳՈՐԾՆԱԿԱՆ
Սարգիս Մ. Մկրտչեան
ԻՐԱՆԻ ԱԶԵՐԻՆԵՐԻ ԻՆՔՆՈՒԹԵԱՆ ՀԱՐՑԻ ՇՈՒՐՋ

ԳՐԱԽՈՍՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
Կարոլինա Մ. Սահակյան
Երեմիա Տեւկանց (Տեր-Սարգսեանց), Տոհմային յիշատակարան, գիրք Ը. (1868-1872),
աշխատասիրությամբ՝ Հ․ Ղ․ Մուրադյանի

ԱՐԽԻՎ
Ռուբեն Օ. Սահակյան
ԹՈՎՄԱՍ ՆԱԶԱՐԲԵԿՅԱՆԻ ԱՆՏԻՊ ՀՈՒՇԵՐԸ
Ռազմական գործողությունները Կովկասյան ճակատում 1914 թ. հուլիսից մինչև
1916 թ. ապրիլի 26-ը Տետր 7 և 8։ 1916 թ․ հունվարի 1-ից մինչև փետրվարի 3-ը 274

ՀԱՎԵԼՎԱԾ
Գևորգ Ս․ Խուդինյան
ՀԱՄԱՇԽԱՐՀԱՅԻՆ ՃԳՆԱԺԱՄԸ ԵՎ ՄԵՆՔ