Category Archives: ՔԱՂԱՔԱԿԱՆ ՍՈՑԻՈԼՈԳԻԱ

ՊԵՏԱԿԱՆ ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ՕԳՆՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԵՐԸ – 2018-1

Վարդան Պ. Գևորգյան
Բոլոր ժամանակներում հասարակությունները մեծ զգուշավորություն են ցուցաբերել պետության սոցիալական քաղաքականության միջոցով իրա կանացվող բարեփոխումների նկատմամբ։ Պատմությանը հայտնի են բազմաթիվ օրինակներ, երբ նման որևէ անզգույշ բարեփոխման (ռեֆորմի) իրականացման փորձը հանգեցրել է զանգվածային անկարգությունների, խռովությունների, կառավարությունների հրաժարականների, իշխող ռեժիմների տապալման և այլն:

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԱՐԴԻԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ԻՆՍՏԻՏՈՒՑԻՈՆԱԼ ԽՈՉԸՆԴՈՏՆԵՐԸ – 2012-1

Քաղաքագետի խոհեր՝ խորհրդարանական ընտրությունների նախաշեմին

Մանուկ Ա. Հարությունյան
Որո՞նք են Հայաստանի արդիականացման հիմնական ինստիտուցիոնալ ու սոցիոմշակութային խոչընդոտները եւ ինչպե՞ս պետք է հաղթահարվեն դրանք. ինքնաբերաբար քարշ գալով իրադարձությունների ետեւե՞ց, թե՞ ակտիվորեն մասնակցելով պետականության ամրակայման ռազմավարական նոր նախագծի ձեւավորմանը:

ՕՏԱՐՎԱԾ ՀԱՅԸ ԱՆԿԱԽ ՀԱՅԱՍՏԱՆՈՒՄ – 2010-2

Քաղաքագիտական դիտանկյուն

Մանուկ Ա. Հարությունյան
«Օտարում»-ը ժամանակակից հասարկական գիտությունների հիմնարար հասկացություններից է: Այդ է վկայում ոչ միայն իմացության ամենատարբեր ոլորտներում տվյալ հասկացության լայն տարածման եւ օգտագործման փաստը, այլեւ տարբեր գիտությունների ներկայցաուցիչների՝ փիլիսոփաների, ընկերաբանների, մշակութաբանների, քղաաքագետների եւ ուրիշների ձգտումը համակողմանիորեն մշակելու օտարման պրոբլեմը: