«ՎԷՄ», ԺԱ (ԺԷ) ՏԱՐԻ ԹԻՎ 2 (66), ԱՊՐԻԼ-ՄԱՅԻՍ 2019

ԽՄԲԱԳՐԱԿԱՆ
ՀԱՅԿԱԿԱՆ ԱՐԵՎԵԼՈՒՄԻ ՎԵՐԱԾՆՈՒՆԴԸ

ՀԻՄՆԱՔԱՐԵՐ
Գևորգ Գ. Հակոբյան
ԴԵՄՈԿՐԱՏԻԱՅԻ ՓԻԼԻՍՈՓԱՅԱԿԱՆ ՔՆՆԱԴԱՏՈՒԹՅՈՒՆ
Որոշ հիմնախնդիրներ և դրանց հնարավոր լուծումները

ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆ
Արարատ Մ. Հակոբյան
ՄԻԱՑՅԱԼ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԱՆԿԱԽՈՒԹՅԱՆ ԱԿՏԸ
Ընդունման 100-ամյակի առթիվ

ԳՐԱԿԱՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ
Աստղիկ Վ. Սողոյան
ԽԱՉԱՏՈՒՐ ԱԲՈՎՅԱՆԻ «ԱՂԱՍՈՒ ԽԱՂԸ» ՔՆԱՐԱՊԱՏՄՈՂԱԿԱՆ ՊՈԵՄԻ ԵՐԿԽՈՍԱՅԻՆ ԲՆՈՒՅԹԸ

Սուրէն Դ. Դանիէլեան
ԴԷՊԻ «ԱՄԲՈՂՋԱԿԱՆ» ՕՇԱԿԱՆ
Մատենագիտութիւնը որպէս ուղիղ ճանապարհ

ԼԵԶՎԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
Վարդան Զ. Պետրոսյան
ՀՊԱԿԱՆ ԲԱՂԱՁԱՅՆՆԵՐԻ ՀՆԴԵՎՐՈՊԱԿԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԸ
Վարկածային վերականգնման փորձ

Դավիթ Ս. Գյուրջինյան
ԱՐՏԱԳԱՂԹԻ ԵՎ ՍՓՌՄԱՆ ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆ
Հայերենի «արաբական երկրների հայ» բառաիմաստային խումբը

ՓԻԼԻՍՈՓԱՅՈՒԹՅՈՒՆ
Նանե Ս. Մովսիսյան
ՊԱՏՄՈՒԹՅԱՆ ՎԵՐԱԻՄԱՍՏԱՎՈՐՄԱՆ ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ
Հայոց ինքնության լուսավորական հարացույցում

ՀՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ
Արսեն Է. Հարությունյան
ՍԻՍԻԱՆԻ Ն. ԱԴՈՆՑԻ ԱՆՎԱՆ ՊԱՏՄՈՒԹՅԱՆ ԹԱՆԳԱՐԱՆԻ ԱՐՁԱՆԱԳԻՐ ԱՌԱՐԿԱՆԵՐԸ

ՄՇԱԿՈՒՅԹ
Արման Ա. Մակարյան
«ԹԱՏՐՈՆ. ԲԱՐԵԿԱՄ ՄԱՆԿԱՆՑ» ՊԱՐԲԵՐԱԿԱՆՈՒՄ ՀՐԱՏԱՐԱԿՎԱԾ ՆԿԱՐՆԵՐԻ ԳԵՆԴԵՐԱՅԻՆ ՀԵՆՔԸ

ՀԻՇՈՂՈՒԹՅՈՒՆ
Էդիտա Գ. Գզոյան
ՄԱԴԱԳԱՍԿԱՐՈՒՄ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ԳԱՂՈՒԹ ՍՏԵՂԾԵԼՈՒ 1925-1926 ԹԹ. ԾՐԱԳԻՐԸ
Եվ հրեական հարցի լուծման 1940-ական թթ. «Մադագասկարյան նախագիծը».  համեմատական քննություն

ՔՆՆԱՐԿՈՒՄՆԵՐ
Արտակ Ս. Սարգսյան
ԱՍՈՐԵՍՏԱՆԻ ԱՐՔԱ ԹՈՒԿՈՒԼԹԻ-ՆԻՆՈՒՐՏԱ I-Ի (Ք.Ա.1243-1207 ԹԹ.) ԱՐՇԱՎԱՆՔԸ ԿՈՒՏԻ, ՇՈՒԲԱՐԻ ԵՎ ՆԱԻՐԻ

ԳԻՏԱԳՈՐԾՆԱԿԱՆ
Նարեկ Ա. Մկրտչյան, Գևորգ Ա. Ճաղարյան
ԱՇԽԱՐՀԱՀՌՉԱԿ ԳԻՏՆԱԿԱՆՆԵՐԻ ԱՆՆԱԽԱԴԵՊ ԱՐՁԱԳԱՆՔԸ
Ադրբեջանում 1980-ականների վերջերին- 1990-ականների սկզբներին տեղի ունեցած հայկական ջարդերին

ԼՐԱՏՈՒ
Մարիետա Ա. Թելունց
ՀԱՄԱՏԵՂ ԳԻՏԱԺՈՂՈՎ
«Միացյալ Հայաստանի անկախության 1919 թ. մայիսի 28-ի ակտը. պատմություն և արդիականություն» թեմայով

ԳՐԱԽՈՍՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
Սուրեն Ս. ԱբրահամյանՀենրիկ Էդոյան, Լույսը ձախ կողմից

ԱՐԽԻՎ
Ռուբեն Օ. Սահակյան
ԹՈՎՄԱՍ ՆԱԶԱՐԲԵԿՅԱՆԻ ԱՆՏԻՊ ՀՈՒՇԵՐԸ
Ռազմական գործողությունները Կովկասյան ճակատում 1914 թ. հուլիսից մինչև 1916 թ.ապրիլի 26-ը
Տետր 2։ 1915 թ. հունվարի 1-ից մինչև 1915 թ. մայիսի 12-ը

ՀԱՎԵԼՎԱԾ
Նարինե Մ. Նուշերվանյան
«ՀԱՅՐԵՆԻՔԻ ՏՈՒՐՔԻ» ԳԱՂԱՓԱՐԻ ԾԱԳՈՒՄԸ
Եվ նրա գործադրման փորձերը Առաջին Հանրապետության շրջանում