Ալեքսանդր Գրիբոյեդովը եւ պարսկահայերի 1828-1829թթ. ներգաղթը

Ադրբեջանառուսական պատմագեղարվեստական վարժանքների առարկա
*

Read more - Ամբողջը →

Հայերի իրավական կարգավիճակը Ֆրեզնոյի շրջանում(1880-1920-ական թթ.)*

0
01/02/2017

Հայտնի է, որ ցանկացած քաղաքակիրթ հասարակությունում մարդկանց տնտեսական ինքնահաստատումով ու բարեկեցությամբ է պայմանավորված նրանց սոցիալական կարգավիճակի բարձրացումը: Այս օրինաչափությունը, սակայն, շատ հաճախ չի գործում ազգային փոքրամասնությունների համար:

Read more - Ամբողջը →

Հովհաննես Քաջազնունու մեծ ողբերգությունը

Մաս առաջին։ Սմենովեխական խարխափումներից մինչև ստալինյան հալածանքներ*

Read more - Ամբողջը →

Դիտարկումներ «քաղաքական մշակույթ» եզրույթի ծագման եւ մեկնաբանության վերաբերյալ*

Անհատների և սոցիալական խմբերի ընդգրկումը քաղաքականության մեջ պայմանավորված է սոցիալական կարևորության տեսանկյունից ձևավորված շահերի իրացման ձգտումով:

Read more - Ամբողջը →

Հեքիաթն իրականություն դարձնողը

0
01/02/2017

Ռուբեն Հովսեփյանի հիշատակին*

Read more - Ամբողջը →

Նիւթեր Հ.Յ. Դաշնակցութեան պատմութեան համար, ԺԲ հատոր, խմբագիր՝ Երուանդ Փամպուքեան, Պէյրութ, «Համազգայինի Վահէ Սէթեան հրատարակչատուն», 2016, 464 էջ*։

Փաստաթղթերի ժողովածուին գրախոսական անդրադարձ կատարելու խնդիրը միշտ էլ կապված է որոշակի բարդությունների հետ, քանզի նման հրապարակման աղբյուրագիտական արժեքի բացահայտումը դեռևս բավարար չէ այն կազմող հեղինակի կատարած գործի ամբողջական արժևորման համար։

Read more - Ամբողջը →

Մար-ի նորահայտ հուշերը

Մաս վեցերորդ։ Շարունակությունը՝ գրված Ղարաքիլիսայում ու Ծաղկաձորում*

Read more - Ամբողջը →

Արեւմտյան Հայաստանի պատմաժողովրդագրական նկարագիրը Մեծ եղեռնի նախօրեին

by/հեղինակ[ներ]
0
01/02/2017

Մաս յոթերորդ: Բիթլիսի նահանգի հարավ-արևելյան գավառները*

Read more - Ամբողջը →

Բովանդակություն (Թիվ 2016-3)

by/հեղինակ[ներ]
0
09/11/2016

«ՎԷՄ»-ի 2016 տարվան թիւ 3(55) բովանդակություն (հուլիս-սեպտեմբեր 2016)

Read more - Ամբողջը →

Եվրասիականության մեր ընկալումը*

0
09/11/2016

Ներկայումս հետխորհրդային տարածքում Ռուսաստանի ղեկավարությամբ ծավալվող ինտեգրացիոն գործընթացների «քաղաքակրթական հովանոցը» համարվող Եվրասիականության դոկտրինը հիմնվում է որոշակի արժեհամակարգի ու գաղափարախոսության վրա, որոնց ձևավորման և անցած ուղու քննությունը կարևոր է նաև Հայաստանի ու հայության համար։

Read more - Ամբողջը →