Քեմալ Աթաթուրքը եվ Հայերի Ունեզրկման Գործընթացը

2005 թ. Թուրքիայի կադաստրային վարչությունը ձեռնամուխ եղավ իր գերատեսչության շրջանակում գտնվող օսմանյան շրջանի փաստաթղթերի թուրքացման, թվայնացման, իսկ հետագայում՝ Պետական գլխավոր արխիվային վարչությանը հանձնելու TARBIS ծրագրին: Այդ աշխատանքներն իրականացնելու ընթացքում ի հայտ էին եկել որոշ փաստաթղթեր, որոնց մասին վարչությունը տեղեկացրել էր Ազգային անվտանգության խորհրդին…

Read more - Ամբողջը →

Նիւթեր Հ.Յ.Դաշնակցութեան Պատմութեան Համար, Է. Հատոր

0
15/03/2011

Հ.Յ.Դ. Բիւրոյի որոշումով հրատարակուող սոյն մատենաշարի հերթական հատորին տպագրութիւնը իրականացուած է «Փիւնիկ» հիմնադրամի միջոցով: Մատենաշարի Ե.եւ Զ. հատորներուն նման, գրախօսուող հատորը հրատարակութեան պատրաստած, ծանօթագրած ու խմբագրած է վաստակաշատ մտաւորական Երուանդ Փամպուքեանը: Կ’արժէ անմիջաէս շեշտել, թէ փաստաթուղթերուն մեծագոյն մասը այս հատորով առաջին անգամ կը դրուի գիտական շրջանառութեան մէջ…

Read more - Ամբողջը →

ՀՅ Դաշնակցության Մեծ Դատավարության Թղթածրարները

0
15/03/2011

Նշանավոր քաղաքական ու պետական գործիչ Ավետիք Սահակյանը (Հայր Աբրահամ) հայ հանրությանն առավելապես հայտնի է որպես Հայաստանի առաջին Հանրապետության խորհրդարանի խոսնակ: Մինչդեռ, իր երկարատև կյանքի ընթացքում նա եղել է ՀՅ Դաշնակցության հիմնադիր սերնդի աչքի ընկնող դեմքերից մեկը, մասնակցել է 19-րդ դարի վերջերի և 20-րդ դարի սկզբների հայ ազգային-ազատագրական պայքարին և վերջապես՝ լուրջ հետազոտություններ է կատարել գյուղատնտեսության բնագավառում։ Իսկ Ավետիք Սահակյանի՝ հայ հանրությանը համեմատաբար նվազ հայտնի լինելու փաստը, ի թիվս այլ պատճառների, թերևս պայմանավորված էր նրա անօրինակ համեստությամբ…

Read more - Ամբողջը →

1921 Թ. Փետրվարի 18-ին Նախորդած Ձերբակալությունների Փաստաթղթերը

0
15/03/2011

1920 թ. դեկտեմբերի 2-ին Դրաստամատ Կանայանի (Դրո), Համբարձում Տերտերյանի և Հայաստանի Հանրապետությունում ՌՍՖԽՀ լիազոր ներկայացուցիչ Բորիս Լեգրանի միջև Երևանում ստորագրված համաձայնագրի հինգերորդ կետը հստակորեն երաշխավորում էր, որ ՀՅ Դաշնակցության և մյուս սոցիալիստական կուսակցությունների ներկայացուցիչները հալածանքների չպետք է ենթարկվեն մինչև երկրի խորհրդայնացումը կատարած գործողությունների համար: Նախքան Հայ հեղկոմի ժամանումը Երևան, տեղում իշխանությունն անցնում էր ռազմական հրամանատարությանը՝ Դրոյի գլխավորությամբ, որին կից ՌՍՖԽՀ կոմիսար էր նշանակվում Օտտո Սիլինը…

Read more - Ամբողջը →

Թուրքական Գրականության Նորարարը. Թեվֆիք Ֆիքրեթ

0
15/03/2011

19-րդ դարավերջի և 20-րդ դարասկզբի թուրքական մշակույթի պատմութան մեջ իր առաջատար տեղն է զբաղեցնում բանաստեղծ ու մանկագիր, խմբագիր ու հրապարակախոս, մանկավարժ Թևֆիք Ֆիքրեթը (1867-1915): Նրա անվան հետ
է կապված թուրքական գրականագիտության մեջ «Սերվեթ-ի ֆյունունի գրականություն» անվանումը ստացած մի ամբողջ ժամանակաշրջան, որն իբրև թանզիմաթյան գրական միտումների, գաղափարների և հարցադրումների շարունակություն, նշանավորեց հնից նորին անցնելու կարճատև, սակայն համարձակ ու վճռական մի հանգրվան: Թուրք ականավոր բանաստեղծը տեսավ Օսմանյան կայսրության պատմության երկու ճակատագրական դարաշրջան՝ սուլթան Աբդուլ Համիդի բռնապետական վարչակարգը և ապա՝ երիտթուրքերի տիրապետությունը…

Read more - Ամբողջը →

Բովանդակություն (թիւ 2010-4)

0
15/12/2010

«ՎԷՄ»-ի 2010 տարվան թիւ 4-ի բովանդակություն (Հոկտեմբեր-Դեկտմբեր 2010)։

Read more - Ամբողջը →

Փոխատեղումների Մեթոդաբանությունը

0
15/12/2010
Read more - Ամբողջը →

Պետական Մակարդակի Բարձրացված Կեղծարարություն

2010թ. հոկտեմբերի 16-ին Գորիսում Սփյուռքի հայկական լրատվամիջոցների ներկայացուցիչների առջև նախագահ Սերժ Սարգսյանի ելույթից հետո Ադրբեջանի նախագահի աշխատակազմի ղեկավար, ակադեմիկոս Ռամիզ Մեհթիևի անունից այդ երկրի էլեկտրոնային լրատվամիջոցներում (Trend.az, Day.az և այլն) հոկտեմբերի 29-ին տեղադրվեց և ապա առանձին գրքույկի վերածվեց  “Գորիս-2010. աբսուրդի թատրոնի տարեշրջանը” վերնագիրը կրող մի ծավալուն “տեղեկանք”, որը փաստորեն` ՀՀ նախագահի առաջադրած պատմագիտական փաստարկների “պաշտոնական […]

Read more - Ամբողջը →

«ՎԷՄ»-ի 2010 թ. Հրապարակումների Մատենագիտական Ցանկ

0
15/12/2010
Read more - Ամբողջը →

Բովանդակություն (Թիվ 2010-1)

0
25/03/2010

«ՎԷՄ»-ի 2011 տարվան թիւ 1-ի բովանդակություն ( հունվար — մարտ 2010 )

Read more - Ամբողջը →