Category Archives: ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ՄԱՐԴԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

ԵՐԵՎԱՆԻ ՔԱՂԱՔԱՅԻՆ ՄՇԱԿՈՒՅԹԸ — 2011-3

Մաս երկրորդ: Սոցիալական շերտավորման և մշակութային կապիտալի վերարտադրության հիմնախնդիրներն անցած 20-ամյակում

Աղասի Զ. Թադևոսյան

Հետխորհրդային Երեւանում տեղի ունեցած արմատական փոխակերպումներից մեկը վերաբերում է քաղաքի բնակչության սոցիալական կազմի փոփոխությանը: Աղքատությունն ու անհավասարությունը փոխեցին ոչ միայն նրա սոցիալական կառուցվածք, կարգավիճակային դերերի աստիճանասանդղակը, դրանց գնահատման չափանիշները, այլեւ ընդհանրապես՝ ողջ Երեւանի նկարագիրը:

ԵՐԵՎԱՆԻ ՔԱՂԱՔԱՅԻՆ ՄՇԱԿՈՒՅԹԸ — 2011-1

Մաս երկրորդ: Քաղաքային առօրեականությունն ու մշակութային փոխակերպումները անկախության տարիներին

Աղասի Զ. Թադևոսյան
Քաղաքն այնպիսի տարածություն է, որտեղ ծավալվող ինտենսիվ հաղորդակցման արդյունքում ոչ միայն վերարտադրվում են արդեն գոյություն ունեցող եւ տվյալ հասարակությանը բնորոշ արտահայտչաձեւեր ստացած մշակութային տեքստերը, այլեւ ստեղծվում են նորերը: Քաղաքային դիսկուրսի ծավալման կարեւոր միջավայրից մեկը առօտեականությունն է: