«ՎԷՄ», Ա (Զ) ՏԱՐԻ ԹԻՎ 1 (26), ԱՊՐԻԼ-ՀՈՒՆԻՍ 2009

Խմբագրական
Գևորգ Ս. Խուդինյան
Մեր Խոսքը

ՀԻՄՆԱՔԱՐԵՐ
Էդուարդ Լ. Դանիելյան
ՀԱՅԱՍՏԱՆԸ ԵՎ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՏԵՂԱՆՈՒՆՆԵՐԸ
Հայոց բնապատմական միջավայրի պաշտպանության գիտական առաջադրանքը

Համլետ Ա. Գևորգյան
ՀԱՅԱՍՏԱՆ ԵՎ ԵՎՐՈՊԱ
Հայաստանի պատմությունը և հայկական մշակույթը ժամանակակից պատմագիտական և քաղաքագիտական տեսությունների լույսի տակ

ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆ
Ռուբեն Ա. Սաֆրաստյան
ՀԱՅՈՑ ՑԵՂԱՍՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ՊԱՏՄԱԿԱՆ ԾՐԱԳԻՐԸ
Թուրքական երեք փաստաթղթերի համեմատական վերլուծություն

ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
Ակբերտ Ա. Մակարյան, Հայկանուշ Ա. Շարուրյան
ԼԵՎՈՆ ՇԱՆԹԻ «ՀԻՆ ԱՍՏՎԱԾՆԵՐԸ» ԵՎ ՎԻԼՅԱՄ ԳՈԼԴԻՆԳԻ «ՍՐԱՁՈՂԸ»
(Համեմատական վերլուծություն)

ՏՆՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆ
Ատոմ Շ. Մարգարյան
ՀԱՄԱՇԽԱՐՀԱՅԻՆ ՃԳՆԱԺԱՄԵՐԻ ՓՈՐՁԸ ԵՎ ՀԱՅԱՍՏԱՆԸ

ՄՇԱԿՈՒՅԹ
Լևոն Ե.
Լաճիկյան
ԴԱՍԱԿԱՆ ՇՈՒՆՉԸ ԿՏԱՎՆԵՐՈՒՄ

ՀԻՆ ԳՅՈՒՄՐԻՆ՜ ՆՈՐ ԳԾԱՆԿԱՐՆԵՐՈՒՄ

ՀԻՇՈՂՈՒԹՅՈՒՆ
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՀԻՄՆԱԴԻՐ ՀԱՅՐԵՐԸ

Արմեն Ս. Ասրյան
Արամ Մանուկյան
ծննդյան 130 և մահվան՝ 90-ամյակի առիթով

Արարատ Մ. Հակոբյան
Միացյալ Հայաստանի անկախության ակտը
ընդունման 90-ամյակի առիթով

Սուսաննա Գ. Հովհաննիսյան
ՄԵԾԵՐԻ ՀԱՆԴԻՊՈՒՄՆԵՐԸ
Հովհաննես Թումանյան և Կոմիտաս

ԳԻՏԱԳՈՐԾՆԱԿԱՆ
Գևորգ Ս. Ստեփանյան
ԸՆԴԴԵՄ ԱՐԵՎԵԼՅԱՆ ԱՅՍՐԿՈՎԿԱՍԻ ՊԱՏՄՈՒԹՅԱՆ ԱԴՐԲԵՋԱՆԱԿԱՆ ԿԵՂԾԱՐԱՐՆԵՐԻ

Փառանձեմ Գ. Մեյթիխանյան
ԵՂԵՌՆ ԲԱՌԻ ԼԵԶՎԱԿԱՆ ՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆ

ԳՐԱԽՈՍՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
Գևորգ Ս. Ստեփանյան –
Արտակ Մաղալյան, Արցախի մելիքությունները և մելիքական տները 17-19րդ դդ.

Մուրադ Մ. Հասրաթյան – Համլետ Պետրոսյան, խաչքար, ծագումը, գործառույթը, պատկերագրությունը, իմաստաբանությունը

ՎԱՎԵՐԱԳՐԵՐ
Ավագ Ա. Հարությունյան
ՀՅ ԴԱՇՆԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ՄԵԾ ԴԱՏԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ԹՂԹԱԾՐԱՐՆԵՐԸ
Հովհաննես Թումանյանի դատական գործը

Գոհար Գ. Ավագյան
ԿԻԼԻԿԻԱՅԻ ՀԱՅՈՒԹՅԱՆ ԿՈՏՈՐԱԾՆԵՐԻ ԱՐՁԱԳԱՆՔՆԵՐԸ

ՀԱՎԵԼՎԱԾ
«ՎԷՄ» երկամսեայ հանդէս մշակույթի եւ պատմության
ՄԱՏԵՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ (1933-1939)