«ՎԷՄ», Գ (Թ) ՏԱՐԻ ԹԻՎ 3 (35), ՀՈՒԼԻՍ-ՍԵՊՏԵՄԲԵՐ 2011

ԽՄԲԱԳՐԱԿԱՆ
ԱԶԳԱՅԻՆ ԵՐԱԶԱՆՔԻ 20-ԱՄՅԱ ՈԴԻՍԱԿԱՆԸ ԱՆԿԱԽՈՒԹՅԱՆ ԹԱՏՐՈՆՈՒՄ

ՀԻՄՆԱՔԱՐԵՐ
Կառլեն Ա. Միրումյան
ԱԶԳԱՅԻՆ ՄՏՔԻ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅԱՆ ՄԵԹՈԴԱԲԱՆԱԿԱՆ ՀԻՄՔԵՐԻ ՇՈՒՐՋ

ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆ
Բաբկեն Հ. Հարությունյան
ԱՅՍՊԵՍ ԿՈՉՎԱԾ ԱՂՎԱՆՔԻ ԷԹՆԻԿ ԵՎ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆ ՊԱՏՄՈՒԹՅԱՆ ՄԻ ՔԱՆԻ ՀԱՐՑԵՐ
Մաս երկրորդ։ Քաղաքական պատմության հիմնախնդիրները էթնիկ պատկանելության համատեքստում

ԳՐԱԿԱՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ
Արամ Գ. Ալեքսանյան
ՀԻՆ ԹԻՖԼԻՍՆ ՈՒ ԳԱԲՐԻԵԼ ՍՈՒՆԴՈՒԿՅԱՆԻ ՍՏԵՂԾԱԳՈՐԾՈՒԹՅՈՒՆԸ

Հովհաննես Խ. Եղոյան
ՀԱՅԻ ԵՒ ԹՈՒՐՔԻ ՀԱՐԱԲԵՐՈՒԹՅԱՆ ՀԻՆ ՄՈԴԵԼՆԵՐԻ ՆՈՐԱԳՈՒՅՆ ՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆԸ Զ. ՊԻՊԵՌՅԱՆԻ «ԼԿՐՏԱԾԸ» ՎԵՊՈՒՄ

ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ՄԱՐԴԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
Աղասի Զ. Թադևոսյան
ԵՐԵՎԱՆԻ ՔԱՂԱՔԱՅԻՆ ՄՇԱԿՈՒՅԹԸ
Մաս երկրորդ: Սոցիալական շերտավորման և մշակութային կապիտալի վերարտադրության հիմնախնդիրներն անցած 20-ամյակում

ՄՇԱԿՈՒՅԹ
Ռուբեն Ս. Անգալադյան (Սանկտ Պետերբուրգ)
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՄՇԱԿՈՒՅԹԸ ԱՆԿԱԽՈՒԹՅԱՆ 20 ՏԱՐԻՆԵՐԻՆ
Գեղարվեստական ժառանգության պահպանման հիմնախնդրի դիտանկյունից

ՀԻՇՈՂՈՒԹՅՈՒՆ
Գեղամ Մ. Բադալյան
ՀԱՅԿԱԿԱՆ ԿՈՍԱՆԿԱԽ ԻՇԽԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐՆ ՈՒ ՄԵԼԻՔՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԱՐԵՎՄՏՅԱՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆՈՒՄ ԵՎ ԼԵՌՆԱՅԻՆ ԿԻԼԻԿԻԱՅՈՒՄ (17-րդ դար – 19-րդ դարի 2-րդ կես)

ՔՆՆԱՐԿՈՒՄՆԵՐ
Մերուժան Վ. Միքայելյան
ՀԱՅԱՍՏԱՆՆ ԱՐԴԻԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ՄԱՐՏԱՀՐԱՎԵՐԻ ԱՌՋԵՎ
Պետական մեքենայի և տնտեսության բարեփոխման հիմնախնդիրները

ԳԻՏԱԳՈՐԾՆԱԿԱՆ
Արտակ Վ. Մաղալյան
ԱՐՑԱԽԻ ՄԵԼԻՔՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՊԱՏՄՈՒԹՅԱՆ ՆԵՆԳԱՓՈԽՈՒՄԸ ԱԴՐԲԵՋԱՆԱԿԱՆ ՊԱՏՄԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ԿՈՂՄԻՑ

ԼՐԱՏՈՒ
Վահե Հ. Թորոսյան
ԱԿԱՆԱՎՈՐ ԲՅՈՒԶԱՆԴԱԳԵՏԸ
Ակադեմիկոս Հրաչ Բարթիկյանի հիշատակին

ՎԱՎԵՐԱԳՐԵՐ
Ավագ Հ. Հարությունյան
ՀՅ ԴԱՇՆԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ՄԵԾ ԴԱՏԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ԹՂԹԱԾՐԱՐՆԵՐԸ
ՀՅԴ մարտական կազմակերպության անվանացանկը՝ ըստ դատական որոշման

ՀԱՎԵԼՎԱԾ
Պրոֆ. Բորիս Բարթ ևԿոնստանց, Գերմանիա)
ԵՐԻՏԹՈՒՐՔԵՐԻ ՎԱՐՉԱԿԱՐԳԸ ԵՎ ՀԱՅԵՐԸ