«ՎԷՄ», Զ (ԺԲ) ՏԱՐԻ ԹԻՎ 1 (45), ՀՈՒՆՎԱՐ-ՄԱՐՏ 2014

ԽՄԲԱԳՐԱԿԱՆ
ՆՈՐ ՄԱՐՏԱՀՐԱՎԵՐՆԵՐԻ ԱՆԱՏՈՄԻԱՆ

ՀԻՄՆԱՔԱՐԵՐ
Ալբերտ  Ա. Ստեփանյան
ՏԱՐՏԱՄ ԱՆՑՅԱԼԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆԻՑ  ԴԵՊԻ ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆ
Տեքստ, պատում, մեկնություն

Սիրանուշ Գ. Հովհաննիսյան
ԼԵԶՎԱԿԱՆ ՆՇԱՆԸ ԵՎ ՆՐԱ ԱՐՏԱԼԵԶՎԱԿԱՆ ՀՈՄԱՆԻՇԸ

ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆ
Ալեքսան Յ. Յակոբեան
ՍԱՐԳՈՆ Բ-Ի ԱՐՇԱՒԱՆՔՆ ՈՒՐԱՐՏՈՒ ԵՒ ՀԻՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՊԱՏՄԱԿԱՆ ԱՇԽԱՐՀԱԳՐՈՒԹԻՒՆԸ
Մաս առաջին։ Սարգոն Բ-ի Ք. ա. 714 թ. արշաւանքի երթուղին մինչև Ուրարտու

Արման Ս. Եղիազարյան
ՀԱՅՈՑ ԻՇԽԱՆԱՑ ԻՇԽԱՆԸ ԲԱԳՐԱՏՈՒՆԻ ԱՌԱՋԻՆ ԱՐՔԱՆԵՐԻ ՕՐՈՔ

ԳՐԱԿԱՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ
Ալբերտ Ա. Մակարյան, Անի Ա. Շահնազարյան
ԵՐԳԻԾԱՆՔԸ ՀԱՅ ՄԻՋՆԱԴԱՐՅԱՆ ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ՄԵՋ
Եվրոպական միջնադարյան երգիծանքի հետ համեմատական քննության ծիրում

Աշխեն Էդ. Ջրբաշյան
ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՍՈՆԵՏԻ ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆԻՑ

ԼԵԶՎԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
Ռուզան Հ. Վիրաբյան
ՉԹԵՔՎՈՂ ԽՈՍՔԻ ՄԱՍԵՐԸ ՆՈՐԱՅՐ ԱԴԱԼՅԱՆԻ ՍՏԵՂԾԱԳՈՐԾՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐՈՒՄ

ՓԻԼԻՍՈՓԱՅՈՒԹՅՈՒՆ
Մարիետա Կ. Նիկողոսյան
ԿԵՑՈՒԹՅԱՆ ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐԸ ՀԱՆՍԳԵՈՐԳ ԳԱԴԱՄԵՐԻ ՈՒՍՄՈՒՆՔՈՒՄ

ՀՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ
Գագիկ Մ. Սարգսյան, Արտակ Վ. Գնունի, Ալեքսան Հ. Հակոբյան
ՍՅՈՒՆԻՔԻ ԱՐԵՒԵԼՅԱՆ ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՊԱՇՏՊԱՆԱԿԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԸ Մ. Թ. Ա. II-I ՀԱԶԱՐԱՄՅԱԿՆԵՐՈՒՄ
Նախնական դիտարկումներ Աղավնո գետի ավազանում 2013 թ. դաշտային հետազոտությունների տվյալների  հիման վրա

ՄՇԱԿՈՒՅԹ
Մերի Ս. Քեշիշյան
ԲՐՈՆԶԵ ԳՈՏԻՆԵՐԻ ՀՆԱԳՈՒՅՆ ԶԱՐԴԱՆԱԽՇԵՐԸ
Ըստ Լոռու և Սևանի ավազանի գտածոների

ՀԻՇՈՂՈՒԹՅՈՒՆ
Տիգրան Ս. Սիմյան
ԻՆՏԵԼԵԿՏՈՒԱԼԻ ՀԱԲԻՏՈՒՍԸ ՊԱՏԵՐԱԶՄԻ ՀԱՄԱՏԵՔՍՏՈՒՄ
Առաջին աշխարհամարտի 100-ամյակի առիթով

ՔՆՆԱՐԿՈՒՄՆԵՐ
Սերգեյ Ա. Աղաջանյան
ՊԱՏՄՈՒԹՅԱՆ ՊԱՐԱԴՈՔՍԻ ՀԵԳՆԱՆՔԸ
Ըստ Մկրտիչ Սարգսյանի «Քաջ Նազար» հեքիաթ-վեպի

ԳՐԱԽՈՍՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
Սմբատ Խ. ՀովհաննիսյանՀԱՅ ՊԱՏՄԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ՆՈՐ ՀԱՐԱՑՈՒՅՑԸ  Պատմության հարցեր – 2:  Խմբ.՝ Ա. Ստեփանյան

ԱՐԽԻՎ
Ավագ Ա. Հարությունյան
ՀՅ ԴԱՇՆԱԿՑՈՒԹՅԱՆ 1918-1920 ԹԹ. ՊԱՏՄՈՒԹՅԱՆ ՎԱՎԵՐԱԳՐԵՐԸ
Մաս վեցերորդ: Գեներալ Ղամազովի սպանության և այլ հարցերի քննությունը ՀՅԴ Գերագույն դատական ատյանում

ՀԱՎԵԼՎԱԾ
Սլավի-Ավիկ Մ. Հարությունյան (Մոսկվա)
ՏԵՔՍՏԸ ՄՇԱԿՈՒՅԹԻ ՄԵՋ
Շրջանակի խնդրի պատմամշակութային ասպեկտները տարածական և ժամանակային արվեստներում