«ՎԷՄ», ԺԳ (ԺԹ) ՏԱՐԻ ԹԻՎ 3 (75), ՀՈՒԼԻՍ-ՍԵՊՏԵՄԲԵՐ 2021

ԽՄԲԱԳՐԱԿԱՆ
ՔԱՂԱՔԱԿՐԹԱԿԱՆ ՄԻՋԱՆՑՔՆԵՐԻ ԲԱԽՈՒՄԸ

ՀԻՄՆԱՔԱՐԵՐ
Արարատ Մ. Հակոբյան
ԿԱՐՍԻ 1921 Թ. ՀՈԿՏԵՄԲԵՐԻ 13-Ի ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐԸ ՀԱՅ ԺՈՂՈՎՐԴԻ ՃԱԿԱՏԱԳՐՈՒՄ
Քննական հայացք 100-ամյա հեռավորությունից

ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆ
Սարգիս Գ. Պետրոսյան
ՀԱՐԵՎԱՆ ԵՐԿՐՆԵՐԻ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ԱՆՎԱՆՈՒՄՆԵՐԸ
«Հյուսիս-հարավ» հակադրամիասնական հասկացությունների լույսի ներքո 

ԳՐԱԿԱՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ
Աշոտ Ն. Հայրունի
ՐԱՖՖՈՒ ԼՈՒՍԱՎՈՐԱԿԱՆ ԵՎ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ՀԱՅԱՑՔՆԵՐԸ

Հայկ Ա. Հովհաննիսյան
ԵՐԳԻԾԱԿԱՆՆ ՈՒ ՈՂԲԵՐԳԱԿԱՆԸ ԶԱՊԵԼ ԵՍԱՅԱՆԻ «ԿԵՂԾ ՀԱՆՃԱՐՆԵՐ» ՎԻՊԱԿՈՒՄ

ԼԵԶՎԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
Լուսինէ Ա. Աւետիսեան
«ԱՂՋԻԿ» ԲԱՌԻ ԾԱԳՈՒՄԸ

ՀՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ
Արսեն Է. Հարությունեան
ՏԱԹԵՎԻ ՎԱՆՔԻ ՆՈՐԱՀԱՅՏ ԾԱԾԿԱԳԻՐԸ
Եվ համանման մյուս վիմագրերը

ՄՇԱԿՈՒՅԹ
Արմինէ Հ. Տիգրանեան
ԱՐՑԱԽԱՀԱՅՈՒԹՅԱՆ ՆՅՈՒԹԱԿԱՆ ՄՇԱԿՈՒԹԱՅԻՆ ԺԱՌԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ՄԵԽԱՆԻԶՄՆԵՐԸ
Արդի միջազգային-իրավական համակարգում

ՀԻՇՈՂՈՒԹՅՈՒՆ
Անուշ Ա. Սաֆարյան
ԱՎԱՆԴՈՒՅԹԸ ԵՎ ՎԱՐՊԵՏԸ
Արցախի արդի խաչքարային մշակույթն ըստ Ռոբերտ Ասկարյանի ստեղծագործությունների

ՔՆՆԱՐԿՈՒՄՆԵՐ
Գեղամ Մ. Բադալյան
ԿԵՂԻԻ ՍԲ ԿԱՐԱՊԵՏ ՎԱՆՔԻ 1475 Թ. ԿՈՆԴԱԿԸ
Որպես Հայաստանի պատմական աշխարհագրության սկզբնաղբյուր 

ԳԻՏԱԳՈՐԾՆԱԿԱՆ
Մարիամ Մ. Մարգարյան, Գևորգ Մ. Ղուկասյան
ԷԹՆԻԿ ԼՈԲԲԻՆԳԻ ԻՆՍՏԻՏՈՒՏԸ
Որպես ՀՀ քաղաքական զարգացման և արդիականացման դերակատար

ԳՐԱԽՈՍՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
Արմեն Ց. Մարուքյան
ՄԵԾ ԵՂԵՌՆԻ ԱՌԱՋԻՆ ՎԱՎԵՐԱԳՐՈՂԸ. ՇԱՒԱՐՇ ՄԻՍԱՔԵԱՆ
Խմբ. Ե. Փամպուքեան

ԱՐԽԻՎ
Ռուբեն Օ. Սահակյան
ԹՈՎՄԱՍ ՆԱԶԱՐԲԵԿՅԱՆԻ ԱՆՏԻՊ ՀՈՒՇԵՐԸ
Ռազմական գործողությունները Կովկասյան ճակատում 1914 թ. Հուլիսից մինչև 1916 թ. ապրիլի 26-ը
Տետր 11։ 1916 թ. Մարտի 13-ից մինչև ապրիլի 2-ը

ՀԱՎԵԼՎԱԾ
Ավագ Ա. Հարությունյան
ՀՅ ԴԱՇՆԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ԴԵՄ ԿՈՄԿՈՒՍԻ ՊԱՅՔԱՐԻ ՈՒՇԱԳՐԱՎ ԴՐՎԱԳՆԵՐԸ
1920-ական թվականների խորհրդային գաղտնի փաստաթղթերում