«ՎԷՄ», ԺԱ (ԺԷ) ՏԱՐԻ ԹԻՎ 3 (67), ՀՈՒԼԻՍ-ՍԵՊՏԵՄԲԵՐ 2019

ԽՄԲԱԳՐԱԿԱՆ
ՆԱԽԻՋԵՎԱՆԻ ԴՌՆԵՐՆ ՈՒ ՊԱՏՈՒՀԱՆՆԵՐԸ

ՀԻՄՆԱՔԱՐԵՐ
Սուրեն Ա. Մանուկյան
ՑԵՂԱՍՊԱՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆԸ՝ ՈՐՊԵՍ ԳԻՏԱՃՅՈՒՂ
Ձևավորման և զարգացման պատմությունը

ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆ
Արման Ս. Եղիազարյան
ԱՇՈՏ Գ. ՈՂՈՐՄԱԾԻ ԴԱՐԱՇՐՋԱՆԸ
Մաս Ա. Հայոց թագավորության վերելքը (953-966 թթ.)

ԳՐԱԿԱՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ
Ալբերտ Ա. Մակարյան, Աստղիկ Վ. Սողոյան
ԳԻԳԵՍԻ ՄԱՏԱՆՈՒ ԱՌԱՍՊԵԼԸ
Հակոբ Պարոնյանից մինչև Ջոն Թոլքին

ԼԵԶՎԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
Մերի Վ. Հովհաննիսյան
ՎԱՀԱՆ ՏԵՐՅԱՆԻ ՉԱՓԱԾՈՅԻ ԲԱՌԱՊԱՇԱՐԸ

ՓԻԼԻՍՈՓԱՅՈՒԹՅՈՒՆ
Սեյրան Ա. Զաքարյան
ԵՂԵ՞Լ Է ԱՐԴՅՈՔ ՆՈՄԻՆԱԼԻՍՏԱԿԱՆ ՈՒՂՂՈՒԹՅՈՒՆ ՄԻՋՆԱԴԱՐՅԱՆ ՀԱՅ ՓԻԼԻՍՈՓԱՅՈՒԹՅԱՆ ՄԵՋ

ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ՄԱՐԴԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
Սերգեյ Ա. Աղաջանյան
ՀԻՄԱՐՈՒԹՅԱՆ ՖԵՆՈՄԵՆՆ ԸՍՏ  ՀՈՎՀ. ԹՈՒՄԱՆՅԱՆԻ

ՄՇԱԿՈՒՅԹ
Արթուր Ա. Հովհաննիսյան
ԽՈՐԵՆ ՏԵՐ-ՀԱՐՈՒԹՅԱՆԻ ԲՐՈՆԶԵ ՔԱՆԴԱԿՆԵՐԸ

ԼՐԱՏՈՒ
Սուրեն Ա. Մանուկյան
ՑԵՂԱՍՊԱՆԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ԴԱՍԱԿԱՆԸ
Վահագն Դադրյանի պայծառ հիշատակին

ԳՐԱԽՈՍՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
Լիլիթ Հր. Հովհաննիսյան – ՈՒՇԱԳՐԱՎ ԱՇԽԱՏՈՒԹՅՈՒՆ, Ցեղասպանության հետևանքով հայ ժողովրդի կորուստների և հատուցման կառուցակարգերի վերաբերյալ

ԱՐԽԻՎ
Ռուբեն Օ. Սահակյան
ԹՈՎՄԱՍ ՆԱԶԱՐԲԵԿՅԱՆԻ ԱՆՏԻՊ ՀՈՒՇԵՐԸ
Ռազմական գործողությունները Կովկասյան ճակատում 1914 թ. հուլիսից մինչև 1916 թ. ապ­րի­լի 26-ը
Տետր 3: 1915 թ. հունիսի 10-ից  մինչև հուլիս 10-ը

ՀԱՎԵԼՎԱԾԳԻՏԱԺՈՂՈՎԻ ՆՅՈՒԹԵՐ,
«ՄԻԱՑՅԱԼ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԱՆԿԱԽՈՒԹՅԱՆ 1919 Թ. ՄԱՅԻՍԻ 28-Ի ԱԿՏԸ. պատմություն և արդիականություն»,

Երևան, 24-ը մայիսի, 2019 թ.

Գևորգ Ս. Խուդինյան
ՄԻԱՑՅԱԼ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՏԵՍԼԱԿԱՆԸ
Անցյալից՝ դեպի ապագա

Արմեն. Ց. Մարուքյան
ՍԵՎՐԻ ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐՆ ՈՒ Վ. ՎԻԼՍՈՆԻ ԻՐԱՎԱՐԱՐ ՎՃԻՌԸ՝ ՈՐՊԵՍ ՄԻԱՑՅԱԼ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԱՆԿԱԽՈՒԹՅԱՆ ԱԿՏԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ՍԿԻԶԲ

Լիլիթ Հր. Հովհաննիսյան
ՄԻԱՑՅԱԼ ԵՎ ԱՆԿԱԽ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԳԱՂԱՓԱՐԻ ԱՐՏԱՑՈԼՈՒՄԸ՝ ԱՄՆ ՊԵՏԴԵՊԱՐՏԱՄԵՆՏԻ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐՈՒՄ (1917−1920 թթ.)

Տարոն Վ. Հակոբյան (Ստեփանակերտ)
ԼՂՀ ՁԵՎԱՎՈՐՈՒՄԸ՝ ՈՐՊԵՍ ՆՈՐ ՄԵԿՆԱԿԵՏ  ՄԻԱՑՅԱԼ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՃԱՆԱՊԱՐՀԻՆ