«ՎԷՄ», ԺԵ (ԻԱ) ՏԱՐԻ ԹԻՎ 4 (84), ՀՈԿՏԵՄԲԵՐ-ԴԵԿՏԵՄԲԵՐ 2023

ԽՄԲԱԳՐԱԿԱՆ
ԱՆԿԱԽՈՒԹՅՈՒՆԸ ՈՐՊԵՍ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ԵՐԱՇԽԻՔ

ՀԻՄՆԱՔԱՐԵՐ
Օտտո Յոհ. Լուխտերհանդտ (Համբուրգ, Գերմանիա)
ԱՐՑԱԽԻ ԱՆԿՈՒՄԸ
Պատմական ողբերգություն և ահազանգ Հայաստանի Հանրապետության համար

ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆ
Սամվել Ա. Պողոսյան
«ԱԶԳ-ԲԱՆԱԿ» ՀԱՅԵՑԱԿԱՐԳԻ ՍԱՂՄԵՐԸ «ՈՐՈԳԱՅԹ ՓԱՌԱՑ» ԱՇԽԱՏՈՒԹՅԱՆ ՄԵՋ

Գևորգ Ս. Խուդինյան
ՀՅ ԴԱՇՆԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆՆ ԱՌԱՋԱՎՈՐԱՍԻԱԿԱՆ ԵՎ ԱՐԵՎԵԼԱԵՎՐՈՊԱԿԱՆ ԵՐԿՐՆԵՐԻ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԵՐՈՒՄ 19-ՐԴ ԴԱՐԻ ՎԵՐՋԵՐԻՆ – 20-ՐԴ ԴԱՐԻ ՍԿԶԲՆԵՐԻՆ
Մաս չորրորդ։ ՀՅԴ կապերն ու հարաբերությունները Ռուսաստանի հեղափոխական կուսակցությունների հետ Ռուսական առաջին հեղափոխության տարիներին (1905-1907 թթ.)

ԳՐԱԿԱՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ
Արամ Գ. Ալեքսանյան
ԱՎԱՏԱԿԱՆ ԿԵՆՍԱԿԵՐՊԻ ԿԱԶՄԱԼՈՒԾՄԱՆ ՊԱՀՊԱՆՈՂԱԿԱՆ ԱՐՁԱԳԱՆՔԸ
Պերճ Պռոշյանի «Սոս և Վարդիթեր» և «Հացի խնդիր» վեպերում

Շողիկ Բ. Խաչատրյան
ԲԱՆԱՍՏԵՂԾԻ ՀՈԳՈՒ ԿԵՆՍԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ
Ավետիք Իսահակյանի ծոցատետրերի անտիպ էջերը

ԼԵԶՎԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
Արտաշես Ռ. Մարտիրոսյան
«ԱՆՁԸ ՊԱՀՊԱՆԵԼ/ՊԱՇՏՊԱՆԵԼ» ԲԱՌԱԻՄԱՍՏԱՅԻՆ ԵՆԹԱԲԱԶՄՈՒԹՅԱՆ ԶԱՐԳԱՑՈՒՄԸ ՀԱՅԵՐԵՆՈՒՄ

ՀՈԳԵԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
Կամո Ե. Վարդանյան
ԾԵՐՈՒՆԱԿԱՆ ՏԱՐԻՔԻ ԱՆՁԱՆՑ ԻՆՔՆԱՍՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀԱՄԱՃԱՐԱԿԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ՅՈՒՐԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ՀԱՅԱՍՏԱՆ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ

ՄՇԱԿՈՒՅԹ
Սերգեյ Ա. Աղաջանյան, Արսինե Ս. Աղաջանյան
«ՈՉԻՆՉ» ԲԱՌԻ ՄԱՆԻՊՈՒԼՅԱՏԻՎ ԳՈՐԾԱՌՈՒՅԹԸ

ՀԻՇՈՂՈՒԹՅՈՒՆ
Սեդա Ք. Գասպարյան, Գայանե Հ. Մուրադյան
21-ՐԴ ԴԱՐԻ ՊԱՏԵՐԱԶՄԱԿԱՆ ԴԻՍԿՈՒՐՍԸ
Լեզվական մտաշահարկումը գործողության մեջ (անգլերեն)

ԳԻՏԱԳՈՐԾՆԱԿԱՆ
Արամ Ս. Սայիյան
ԹՈՒՐՔԱԿԱՆ ՀԱՆՑԱՇԽԱՐՀԻ ԶՈՐԱՇԱՐԺԸ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԴԵՄ 1980-ԱԿԱՆ ԹՎԱԿԱՆՆԵՐԻՆ
Նոր բացահայտումներ Թուրքիայի ազգային հետախուզական ծառայության գործունեության մասին

ԳՐԱԽՈՍՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
Սուրեն Ս. Աբրահամյան
ՀԱԿՈԲ ՄՈՎՍԵՍ. «ԲԱՆԱՍՏԵՂԾՈՒԹՅՈՒՆԸ՝ ՈՐԴԻՆ ՄԱՐԴՈՒ»

ԱՐԽԻՎ
Մկրտիչ Դ. Դանիելյան
ՔՐԻՍՏԱՓՈՐ ՄԻՔԱՅԵԼՅԱՆԸ ԵՎ ՀՅԴ ԲԱՔՎԻ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆԸ
Ցարական Ռուսաստանի Ոստիկանության դեպարտամենտի 1890-ական թվականների գաղտնընթերցումներում

Մանյակ Մ․ Երանոսյան
Կ. ՊՈԼՍՈՒՄ ՌՈՒՍԱՍՏԱՆԻ ԴԵՍՊԱՆ Ն. ՉԱՐԻԿՈՎԻ ԳԱՂՏՆԻ ԶԵԿՈՒՅՑԸ ՍԻՄՈՆ ԶԱՎԱՐՅԱՆԻ ԵՎ ՀԱԿՈԲ ԶԱՎՐՅԱՆԻ ՀԵՏ ԻՐ ՀԱՆԴԻՊՄԱՆ ՄԱՍԻՆ (1911 Թ. ԴԵԿՏԵՄԲԵՐ)

ՀԱՎԵԼՎԱԾ
Աննա Է. Հակոբյան
ԱՆԳԼԵՐԵՆ ԵՎ ՀԱՅԵՐԵՆ ՕՐԵՆՍԴՐԱԿԱՆ ՏԵՔՍՏԵՐԻ ՀԱՄԵՄԱՏԱԿԱՆ ՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆ (անգլերեն)

Սիլվա Վ. Պապիկյան
ՌՈՒՍԵՐԵՆԻՑ ԵՎ ՌՈՒՍԵՐԵՆԻ ՄԻՋՆՈՐԴՈՒԹՅԱՄԲ ՀԱՅԵՐԵՆԻՆ ԱՆՑԱԾ ՀԱՏԿԱԿԱՆ ՓՈԽԱՌՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆ