«ՎԷՄ», ԺԲ (ԺԸ) ՏԱՐԻ ԹԻՎ 3 (71), ՀՈՒԼԻՍ-ՍԵՊՏԵՄԲԵՐ 2020

ԽՄԲԱԳՐԱԿԱՆ
ՀԱՅԱՍՏԱՆԸ ՀԱՂԹԵԼՈՒ Է

ՀԻՄՆԱՔԱՐԵՐ
Սամվել Ա. Պողոսյան
ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՀԱՐՑԻ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆ ԱՇԽԱՐՀԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ
Բեռլինից մինչև Սևր

ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆ
Վարդան Ա. Ալեքսանյան
ԽԱՉԻԿ Ա ԱՐՇԱՐՈՒՆԻ ԿԱԹՈՂԻԿՈՍԻ ԱԹՈՌԱԿԱԼՈՒԹՅՈՒՆԸ
Եվ հայ-բյուզանդական եկեղեցական հակամարտությունը 10-րդ դարի վերջին քառորդին

Արամ Ս. Սայիյան
ՔՐԴԱԿԱՆ ՀԱՐՑԸ ՓԱՐԻԶԻ ԽԱՂԱՂՈՒԹՅԱՆ ՎԵՀԱԺՈՂՈՎՈՒՄ
Շերիֆ փաշայի առեղծվածը

ՊԱՏՄՈՒԹՅԱՆՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆ
Գևորգ Ա․ Ճաղարյան
ԹՈՄԱՍ ՔԱՐԼԱՅԼԻ «ՀԵՐՈՍՆԵՐԻ» ՀԵՐՈՍԱՊԱՇՏՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՊԱՏՄՈՒԹՅԱՆ ՄԵՋ ՀԵՐՈՍԱԿԱՆԻ ՄԱՍԻՆ» ԵՐԿԸ
Մաս առաջին։ Գրության առիթն ու հանգամանքները

ԳՐԱԿԱՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ
Սուրեն Ս. Աբրահամյան
ՌԱԶՄԻԿ ԴԱՎՈՅԱՆԻ «ՌԵՔՎԻԵՄ» ՊՈԵՄԸ
Բանաստեղծի ծննդյան 80-ամյակի առթիվ

Հռիփսիմե Ա. Զաքարյան
ԿՅԱՆՔԻ ԵՎ ՄԱՀՎԱՆ ԻՄԱՑԱԲԱՆԱԿԱՆ ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐՆԵՐԸ ՀԵՆՐԻԿ ԷԴՈՅԱՆԻ ՊՈԵԶԻԱՅՈՒՄ
Փիլիսոփա-բանաստեղծի ծննդյան 80-ամյակի առթիվ

ԼԵԶՎԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
Վարդան Զ. Պետրոսյան
ՀԻՆ ՀԱՅԵՐԵՆԻ ՀՊԱՇՓԱԿԱՆՆԵՐԻ ԾԱԳՈՒՄԸ (տարաժամանակյա քննություն)

ՀՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ
Մայքլ Ե. Սթոուն (Երուսաղեմ), Խաչիկ Ա. Հարությունյան
ԵՐՈՒՍԱՂԵՄԻ ՍՈՒՐԲ ՀԱՐՈՒԹՅԱՆ ՏԱՃԱՐԻ ՀԱՅԵՐԵՆ ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ
Մաս երկրորդ։ Մուտքի սյուները և հարավային պատը

Արսեն Է. Հարությունյան
ՄԻՋՆԱԴԱՐՅԱՆԵՐԵՎԱՆԸ ՎԻՄԱԿԱՆ ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐՈՒՄ

ՄՇԱԿՈՒՅԹ
Էմմա Լ. Չուգասզյան (Մոնպելիե, Ֆրանսիա)
ՕՐԼԱՆԴՈ ՔԱԼՈՒՄԵՆՈՅԻ ՀԱՎԱՔԱԾՈՒԻ ԱՆՏԻՊ ՔԱՌԱՎԵՏԱՐԱՆԸ
Եվ դրա առնչությունները Հակոբ Ջուղայեցու արվեստի հետ

ԳՐԱԽՈՍՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
Գևորգ Ս. Խուդինյան
ՎԱՐԱՆԴ ՓԱՓԱԶՅԱՆԻ «ՀԱՅ ԱԶԳԱՅԻՆ ՌԱԶՄԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆԸ»
Մի մոռացված գրքույկի և նրա անմոռաց հեղինակի մասին

ՀԱՎԵԼՎԱԾ
Արմեն Ց. Մարուքյան
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԵՎ ՀԱՅՈՒԹՅԱՆ ԱՆԺԱՄԱՆՑԵԼԻ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԸ
Սևրի պայմանագրի հոդվածներում