Author Archives: Admin

21-ՐԴ ԴԱՐԻ ՊԱՏԵՐԱԶՄԱԿԱՆ ԴԻՍԿՈՒՐՍԸ – 2023-4

Լեզվական մտաշահարկումը գործողության մեջ (անգլերեն)

Սեդա Ք. Գասպարյան, Գայանե Հ. Մուրադյան

Այսօր շատ են այն պնդումները, որ պոստմոդեռն հասարակությունը, միտքը և գաղափարախոսությունը որևէ կերպ չեն աջակցում հումանիզմին, և այս պնդումներն իրենց արտացոլումն են գտնում ուժի, շահի և լեզզվի սերտորեն փոխկապակցված հասկացություններում:

«ՈՉԻՆՉ» ԲԱՌԻ ՄԱՆԻՊՈՒԼՅԱՏԻՎ ԳՈՐԾԱՌՈՒՅԹԸ – 2023-4

Սերգեյ Ա. Աղաջանյան, Արսինե Ս. Աղաջանյան

Մանիպուլացիան ընդհանրապես կենդանական աշխարհին և հատկապես մարդուն բնորոշ վարքային իրողություն է՝ մշտառկա մարդու կենսագրոծունեության բոլոր ոլորտներում՝ սկսած միջանձնային հարաբերություններից և ավարտած միջպետական-քաղաքականով:

ԾԵՐՈՒՆԱԿԱՆ ՏԱՐԻՔԻ ԱՆՁԱՆՑ ԻՆՔՆԱՍՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀԱՄԱՃԱՐԱԿԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ՅՈՒՐԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ՀԱՅԱՍՏԱՆ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ – 2023-4

Կամո Ե. Վարդանյան

Նախորդ տարիներին մեր իրականացրած հետազոտություններում անդրադարձել ենք ինքնասպանությանն առնչվող բազմաթիվ հիմնախնդիրների, այդ թվում նաև՝ ինքնաւսպանության դիմող այլ տարիքային խմբերի հոգեբանական առանձնահատկություններին և համաճարակաբանությանը:

«ԱՆՁԸ ՊԱՀՊԱՆԵԼ/ՊԱՇՏՊԱՆԵԼ» ԲԱՌԱԻՄԱՍՏԱՅԻՆ ԵՆԹԱԲԱԶՄՈՒԹՅԱՆ ԶԱՐԳԱՑՈՒՄԸ ՀԱՅԵՐԵՆՈՒՄ – 2023-4

Արտաշես Ռ. Մարտիրոսյան

Հայերենի բառապաշարի պատմական շերտերի ուսումնասիրությունը փաստում է, որ հատկապես հինհայերենյան շրջանում բառապաշարի ռազմագիտական տերմինաբանության շերտը ձևավորվել է իրանյան փոխառություններից:

ԲԱՆԱՍՏԵՂԾԻ ՀՈԳՈՒ ԿԵՆՍԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ – 2023-4

Ավետիք Իսահակյանի ծոցատետրերի անտիպ էջերը

Շողիկ Բ. Խաչատրյան

1977 թ. անվանի բանասեր-բնագրագետ Ա. Ինճիկյանը հրատարակության պատրաստեց Ավետիք Իսահակյանի «Հիշատակարանը»՝ բանաստեղծի գրառումների տարբեր տետրերից հավաքելով ու համակարգելով գրեթե ամբողջ բնագիրը: Օրագրային հարուստ նյութն այդպիսով մտավ գիտական շրջանառության մեջ և սկսեց հաճախակի օգտագործվել Իսահակյանի կյանքի ու ստեղծագործության այս կամ այն կողմը քննելիս:

ԱՎԱՏԱԿԱՆ ԿԵՆՍԱԿԵՐՊԻ ԿԱԶՄԱԼՈՒԾՄԱՆ ՊԱՀՊԱՆՈՂԱԿԱՆ ԱՐՁԱԳԱՆՔԸ – 2023-4

Պերճ Պռոշյանի «Սոս և Վարդիթեր» և «Հացի խնդիր» վեպերում

Արամ Գ. Ալեքսանյան

19-րդ դարի առաջին կեսին հայությունը դեռևս տնտեսական ու մշակութային ներփակ միավոր էր, սակայն հաջորդ տասնամյակներին այդ համայնքի ներսում սկսվում է իր կառույցի ներդաշնակությունն ապահովող լծակների գործառույթների թուլացումն ու վերացումը:

ՀՅ ԴԱՇՆԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆՆ ԱՌԱՋԱՎՈՐԱՍԻԱԿԱՆ ԵՎ ԱՐԵՎԵԼԱԵՎՐՈՊԱԿԱՆ ԵՐԿՐՆԵՐԻ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԵՐՈՒՄ 19-ՐԴ ԴԱՐԻ ՎԵՐՋԵՐԻՆ – 20-ՐԴ ԴԱՐԻ ՍԿԶԲՆԵՐԻՆ – 2023-4

Մաս չորրորդ։ ՀՅԴ կապերն ու հարաբերությունները Ռուսաստանի հեղափոխական կուսակցությունների հետ Ռուսական առաջին հեղափոխության տարիներին (1905-1907 թթ.)

Գևորգ Ս. Խուդինյան

1904 թ. հունվարի 27-ին (փետրվարի 8-ին) Ճապոնիայի դեմ սկսված պատերազմում իրար հաջորդած ձախողումներն արդեն տարեվերջին ցարական ինքնակալությանը կանգներին ստորացուցիչ պարտության հեռանկարի առջև: Ուստի դրանից հետո Ռուսաստանում խորացող քաղաքական, տնտեսական ու ընկերային հակասությունները չէին կարող հաղթահարվել սովորական բարփոխումներով:

«ԱԶԳ-ԲԱՆԱԿ» ՀԱՅԵՑԱԿԱՐԳԻ ՍԱՂՄԵՐԸ «ՈՐՈԳԱՅԹ ՓԱՌԱՑ» ԱՇԽԱՏՈՒԹՅԱՆ ՄԵՋ – 2023-4

Սամվել Ա. Պողոսյան

Հայ քաղաքական, իրավական և փիլիսոփայական մտքի կարևոր հուշարձաններից է «Գիրք անուանեալ Որոգայթ փառաց» աշխատությունը, որը հրատարակվել է 18-րդ դարի վերջին Հնդկաստանի Մադրաս քաղաքում:

ԱՐՑԱԽԻ ԱՆԿՈՒՄԸ – 2023-4

Պատմական ողբերգություն և ահազանգ Հայաստանի Հանրապետության համար

Օտտո Յոհ. Լուխտերհանդտ (Համբուրգ, Գերմանիա)

Շրջանցելով միջազգային իրավունքով ամրագրված ուժի կիրառման արգելքը՝ Ադրբեջանի զինված ուժերը ՄԱԿ-ի Գլխավորասամբլեայի 78-րդ նստաշրջանի ընթացքում (2023 թ. սեպտեմբերի 19-20) ոչնչացրին Արցախի Հանրապետությունը:

ԱՆԿԱԽՈՒԹՅՈՒՆԸ ՈՐՊԵՍ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ԵՐԱՇԽԻՔ – 2023-4

2024 թվականի սահմանագծին աշխարհում գրանցվեցին այնպիսի սրընթցա զարգացումներ, որոնք Երկիր մոլորակը կարող են ներքաշել գլոբալ քաոսի մեջ՝ մեր ոխերիմ հարևաններին ընձեռելով հայոց վերջին ապաստանը՝ Հայաստանի Հանրապետությունը հոշոտելու հնարավորություն: